Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Nacka

Aktiebolaget Byggförnödenheter
Org.nr: 556299-0670
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial samt byggnadsverktyg samt idka därmed förenlig verksamhet.
Byggservice i Nacka AB
Org.nr: 556908-7587
Bolaget skall bedriva bygg och städverksamhet, köp och försäljning av fast egendom, import och export av bilar, import och export av byggmaterial, heminredning, import av hudvårds- och skönhetsprodukter, utbildning av hu ...
C.T.O Bil & Motor HB
Org.nr: 969748-2678
Bilverkstad, detaljhandel med reservdelar och tillbehör för motorfordon. Försäljning av motorfordon. Byggverksamhet, handel med byggmaterial, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CONPOOL HB
Org.nr: 969691-0448
Import och export av byggmaterial. VVS-tjänster samt epoxybehandlingar. Import och export av maskiner inom livsmedelsindustrin. Import och export av livsmedelsvaror och kläder.
Dalaryd Konstvärk AB
Org.nr: 556785-5894
Bolaget ska bedriva läkarkonsulter och kurser i medicin, stress- hantering och livsstilscoaching. Fastighetsförvaltning och för- ädling av fastigheter. Konstnärlig verksamhet, möbelrenovering, design och formgivning av h ...
Diliart HB
Org.nr: 969741-2394
Import av städ och byggmaterial. Allt inom bygg, rivning, städning, sanering och därmed förenlig verksamhet.
Dorali.Hashimi. HB
Org.nr: 969770-3248
Företaget ska bedriva export av byggmaterial och möbler. Import och försäljning av hudvårdsartiklar.
EH Arkitekter i Stockholm AB
Org.nr: 559036-2645
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet och undervisning inom arkitektur och design, köpa och sälja arkitekt- och projektledningstjänster och inredning samt byggmaterial, upphandla hantverkstjänster och byggentreprenade ...
Håkansson & Håkansson Konsult AB
Org.nr: 556547-3955
Boalgets verksamhet ska vara att bedriva konsultationer samt verksamhet inom marknadsföring, försäljning, PR och management. Handel och förmedling med begagnat och nytt byggmaterial, fordon och båtar. Även maskiner och i ...
Kompanjonen Norden AB
Org.nr: 556714-8704
Handel med begagnat och nytt byggmaterial, fordon och båtar. Även maskiner och inventarier främst inom branscher såsom mekanisk industri och byggindustri.
Len Sch AB
Org.nr: 556622-0215
Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att på den inhemska och på utländska marknader försälja byggmaterial, bedriva uppdragsverksamhet inom denna bransch samt bedriva därmed sammanhängande verksamheter dels at ...
MADEAB AB
Org.nr: 556946-4596
Bolaget ska bedriva bygg och konsultverksamhet samt forskning och utveckling av nya byggmaterial.
Mensätra Fastighets AB
Org.nr: 556308-9480
Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut fastigheter, inventarier och fordon samt parti- och detaljhandel med byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Olsson Efficiency AB
Org.nr: 556504-0937
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och utbildning inom teknik- och ekonomiområdet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva import och fö ...
P.Z.Ställningar AB
Org.nr: 556684-4949
Bolaget ska bedriva uthyrning och montering av byggnads- ställningar, övrig byggnadsverksamhet, konsultverksamhet inom byggbranschen, byggnation och renovering av fastigheter samt handel och uthyrning av desamma, import, ...
POWERMAN AB
Org.nr: 556955-8165
Bolaget skall bedriva import och export samt försäljning av byggmaterial, hygienteknik, byggnation och därmed förenlig verksamhet.
Schmidts Entreprenad & Renoveringar AB
Org.nr: 556821-9355
Bolaget ska bedriva byggtjänster och handel av inrednings- och byggmaterial samt förenlig verksamhet.
Stockholm Ställningsmontage AB
Org.nr: 556599-4075
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning och montering av byggnadsställningar, övrig byggnadsverksamhet, konsultverksamhet inom byggbranschen, byggnation och renovering av fastigheter samt handel och uthyrning av desamma, impo ...
Sundbybergs Rörteknik AB
Org.nr: 556280-9532
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva installationer och försäljning av värmesanitet och byggmaterial, uthyrning av lokaler och handel med värdepapper. Bolaget skall även idka entreprenad inom mark och anläggning ...
Takprodukter Norden AB
Org.nr: 556749-2573
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tak- och byggnadsarbeten, försäljning av tak- och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.