Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Kungsbacka

Anneberg Service HB
Org.nr: 969627-9786
Företagsadministration, översättning och försäljning av byggmaterial.
Annerby Bygg och Fastighet AB
Org.nr: 559014-4993
Bolaget ska bedriva försäljning av nyproducerade hus, byggmaterial och byggentreprenader, inköp och försäljning av fastigheter och tomtmark, byggnation och projektering av en- och flerfamiljshus, konsultverksamhet inom b ...
Babkin Bygg AB
Org.nr: 556375-2962
Bolagets verksamhet ska omfatta alla förekommande arbeten inom byggbranschen inklusive snickeriarbeten samt dess entreprenad, personaluthyrning inom nämda områden, bedriva handel med byggmaterial och verktyg, äga och för ...
Fjärås Träförädling AB
Org.nr: 556900-7098
Bolaget ska bedriva verksamhet med att: - tillverka och försälja egentillverkade takstolar och råspontsluckor - försäljning av övrigt byggmaterial - konsulttjänster i samband med försäljning och utställningar av byggmate ...
Fönster och solskydd i Kungsbacka AB
Org.nr: 556839-5288
Bolaget ska bedriva försäljning, montage och service av fönster, solskydd, portar, dörrar, grindar och port och grindautomatiker, försäljning av byggmaterial, heminredning, kakel, kök och bad. Äga och förvalta fastighete ...
Hallands Garageportar AB
Org.nr: 556666-5625
Bolaget skall bedriva försäljning, montage samt service av portar, grindar, dörrar, port- och grindmaskinerier, styrnings- och övervakningssystem ävensom försäljning av kök, bad och heminredning, kakel, klinker, byggmate ...
Hillborg Engineering AB
Org.nr: 556823-3810
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggindustrin samt import av byggmaterial, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
INODECK AB
Org.nr: 559012-5422
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial och byggprodukter bolaget skall dessutom direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Interum AB
Org.nr: 556357-9282
Bolaget skall bedriva handel med möbler, byggmaterial, småhusförsäljning och konsulterande verksamhet inom inrednings- och byggnadsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Kungsbacka Villaspecialist AB
Org.nr: 556807-7605
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nyproduktion samt försäljning av lösvirkes- samt prefabricerade hus. Handel och förvaltning av fastigheter. Förvaltning av värdepapper. Handel med byggmaterial. Produktion ...
Neomar AB
Org.nr: 556523-9661
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och handel med byggmaterial jämte företagsledningskonsultationer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Osella Förvaltning AB
Org.nr: 556910-4101
Bolaget skall bedriva verksamhet med: - uthyrning av arbetsmaskiner, truckar och övriga inventarier inom byggindustrin och personal, - försäljning av byggmaterial, - konsulttjänster i samband med försäljning och utställn ...
Peter Samuelsson Lift och Maskin AB
Org.nr: 556453-2744
Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av byggmaskiner och byggmaterial. Köp och försäljning av livsmedel, frukt och grönt. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Protector Ytbehandling AB
Org.nr: 556227-2202
Bolaget skall bedriva underhåll och ytbehandling av byggmaterial, samt idka därmed förenlig verksamhet.
PS Fönster KB
Org.nr: 969764-5936
Import och export av fönster, dörrar och byggmaterial samt montering av fönster och dörrar.
R.T.G. Erixon AB
Org.nr: 556697-1882
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva Bygg- och anläggningsverksamhet, byggnation och försäljning av byggmaterial, företrädesvis till privatmarknaden och därmed förenlig verksamhet.
Sandögruppen AB
Org.nr: 556942-2818
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med byggmaterial och byggprodukter och därtill utöva bygg- och monteringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian House & Garden AB
Org.nr: 556920-9025
Bolaget utför renoveringar, nybyggnation, inredningar, takplåt, markarbete, försäljning av byggmaterial samt import - export av byggmaterial.
Svanfönster AB
Org.nr: 556721-1742
Bolaget ska bedriva import och handel med fönster, fönstertillbe- hör, byggmaterial och lagerhallar, bedriva teknisk utveckling, konsultation, marknadskommunikation inom data, IT, elektronik mot företag och slutkonsument ...
Swepo AB
Org.nr: 556643-9914
Bolaget skall bedriva mark- och byggentreprenader, handel med byggmaterial, köksinredning, badrumsinredning, hushållsartiklar samt kläder och skor och därmed förenlig verksamhet.