Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Huddinge

4 Landskaps HB
Org.nr: 969753-5624
Ritar landskap, trädgård, hus. Anläggning av trädgård Trädgårdsskötsel Import och export av trädgårdsmaterial, växter samt byggmaterial Tillverkning av designföremål Transportlogistik Husbygge Husrenovering Konsult inom ...
Akito export & import AB
Org.nr: 556929-4928
Aktiebolaget ska bedriva export & import och vidare försäljning av byggmaterial och tillhörande sektor såsom kakel, klinkers och övrigt plattsättningsmaterial samt därmed förenligt verksamhet.
Brickfall Nordic AB
Org.nr: 556748-8282
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med byggmaterial, produktion av byggelement, markexploatering, förvaltning och uthyrning av fastigheter och byggnader samt annan därmed förenlig verksamhet.
Cinia Tech & Trading AB
Org.nr: 556726-6555
Konsult främst kinesiska marknadsanalyser, ledning och kommunikation. Förmedling av byggmaterial, miljörengöringsprodukter främst till och från Kina. Teknikutveckling, främst vatten-, luftrengöringsprodukter-, byggmateri ...
Dala Trä Byggvaror AB
Org.nr: 556520-4301
Bolaget skall bedriva partihandel med virke, andra byggmaterial, sand, grus och fönsterglas samt sanitetsgods ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Esthrell AB
Org.nr: 556973-4550
Företaget ska bedriva handel och försäljning av fritidsprodukter och byggmaterial för hem, trädgård och boende.
Farsta Berg AB
Org.nr: 556860-0505
Aktiebolagets verksamhet ska vara tillverkning av byggmaterial genom borrning, sprängning och krossning, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Green Bygg Alltjänst HB
Org.nr: 969773-1694
Alltjänst service såsom nyproduktion och rot-jobb, renoveringar, allt från betong arbete, träarbete, bygg, transport, rivning, plattsättning. Svetsarbete, uthyrning av kvalificerad byggpersonal, såsom snickare, betongarb ...
Huddinge Hus & Fastighet AB
Org.nr: 556943-6610
Aktiebolaget ska bedriva att bygga nya villor och fastigheter i varierande storlek i synnerhet bygga badrum och andra våtutrymmen, bygga om, bygga till och renovera villor och fastigheter, anskaffa mark för bebyggelse, b ...
Kalmab Lastbil och Maskintjänst AB
Org.nr: 556918-7239
Bemanning och planering av lastbilstransporter och maskintjänster. Handel med byggmaterial och maskiner. Handel med värdepapper. Äga och förvalta fast och lös egendom.
lavaliers.e HB
Org.nr: 969739-3958
Städning och service av företag. Städning på uppdrag,lokalvård(81210) Import - export av elektronik och detaljer. Import - export av byggmaterial' undertak. Byggnadsverksamhet, elinstallation Byggnadsmaterial (ej VVS-var ...
Mantella AB
Org.nr: 556626-3660
Bolaget ska bedriva handel med datorer och datatillbehör, konsulttjänster avseende installationer, programmering och datasäkerhet inom databranschen, konsulttjänster inom management, byggnadsverksamhet avseende projekter ...
MER SERVICE SCANDINAVIA KB
Org.nr: 969767-5065
Bolaget skall bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom byggbranschen samt personaluthyrning och rekrytering inom primärt bygg- och transportsektorn samt parti- och detaljhandel med virke, byggmaterial, byggutrustn ...
MLP Ren&Het Städtjänster AB
Org.nr: 556854-9678
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänster och städtjänster. Man ska även utföra projektledning och tolknings' översättningstjänster inom språken (Estniska, Ryska, Engelska och Svenska). Man kommer bedriva transporttjänster i ...
Mögelhundsgruppen Öst HB
Org.nr: 969603-7341
Sök med mögel- och bakteriehund samt teknisk utrustning efter mikrobiologisk aktivitet i byggmaterial och hus samt därmed förenlig verksamhet.
NorDemEng Bygg AB
Org.nr: 556407-3962
Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggentreprenad, handel med byggmaterial, äga och förvalta fastigheter samt bedriva uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar och därmed förenlig verksamhet.
Projektdax i Huddinge AB
Org.nr: 556515-6485
Aktiebolagets verksamhet ska vara att vara verksam inom byggnads- och anläggningsverksamhet, verksamhetskonsult inom byggprojektledning, projektering av byggtjänster, konsulttjänster vid byggprojekt, byggnationer, import ...
Robert & Döttrar AB
Org.nr: 556462-9474
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadarbeten inom byggnadsbranschen samt försäljning av byggmaterial. Uthyrning av byggutrustning samt försäljning av personbilar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SDF Skandinaviska Dörr- och Fönsternät AB
Org.nr: 556202-9941
Bolaget skall bedriva handeloch installation av ventilationsutrustning samt insektsskydd och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen samt handel med byggmaterial ...
Shathaalrafeden AB
Org.nr: 556505-0308
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara taxi och transport samt budkörning, gatukök, export och import av lastbilar, truckar, traktorer, personbilar, bussar samt entreprenadmaskiner, reservdelar och tekniska tillbehör ...