Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Hägersten

08 Trading AB
Org.nr: 556881-7646
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import och export av elektronikprodukter inom mobiltelefoni. Byggmaterial såsom laminat, parkett och trä, marknadsföringsprodukter såsom tryck- och profilprodukter för butike ...
Black Bull Construction AB
Org.nr: 556905-7713
Verka inom bygg, entreprenad och fastighetsbranschen. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotterbolag - bedriva entreprenadarbete och bemanning inom bygg- och fastighetsbranschen. Men äve ...
Blanimation AB
Org.nr: 556960-9901
2d - animation för och till reklamfilm, företagsfilm och övriga digitala medier. 3d - animation för och till reklamfilm, företagsfilm och övriga digitala medier. Grafisk formgivning formgivning för webb, tryck och övriga ...
Borrkompaniet Sverige AB
Org.nr: 556491-7325
Bolaget skall bedriva håltagningsverksamhet genom diamantborrning entreprenadverksamhet och maskinuthyrning inom byggnadsbranschen, demontering, sanering och montering av industrier och industrielement, t ex inom verksta ...
Byggkänsla AB
Org.nr: 556766-8990
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, transporter, försäljning av byggmaterial inom hus och hem, konsultationer inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Byggprofil Nordic HB
Org.nr: 969662-2209
Import och försäljning av byggmaterial samt markanläggning.
Byggskruven i Stockholm AB
Org.nr: 556596-5455
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial och inredning och även idka därmed förenlig verksamhet.
CITRON Design AB
Org.nr: 556543-3470
Bolagets verksamhet är försäljning av inredning och byggmaterial med därtill hörande tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Edelkrantz Bygg & Plattsättning AB
Org.nr: 559017-0303
Bolaget ska bedriva byggentreprenadverksamhet, försäljning av byggmaterial, uthyrning av personal, bygg städ och därmed idka förenlig verksamhet.
EGTOM BYGGTJÄNST HB
Org.nr: 969742-6493
Bolaget skall utöva byggverksamhet såsom nybyggnation, renoveringar, tillbyggnader, ombyggnader, snickerier, målningsarbeten, murningsarbeten, kakel- och klinker- sättning, stensättningsarbeten, trädgårdstjänster och lan ...
Eton Mark & Bygg AB
Org.nr: 556758-8115
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggverksamhet, markarbeten såsom grunder och vägar, import och export av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
GKCH Nordic AB
Org.nr: 556872-3448
Aktiebolaget ska bedriva import av kemiråvaror till företag i Norden samt arrangera logistiklösningar för dessa varor. Dessutom kommisionbaserad förmedling av kemiråvaro. Konsulttjänster, kommisionsbaserad handel, distri ...
HLL Hyreslandslaget AB
Org.nr: 556835-1745
Bolaget ska självt och genom dotterbolag bedriva uthyrning av maskiner, containers och bodar. Bedriva handel med maskiner, containers, bodar, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning i byggbranschen, förvärva ...
HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB
Org.nr: 556913-2169
Bolaget skall självt och genom dotterbolag bedriva uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner som används vi nybyggnation och underhållsarbeten, containers och bodar, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning i ...
HLL Hyreslandslaget Södra Norrland AB
Org.nr: 556887-4787
Bolaget skall självt och genom dotterbolag bedriva uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner som används vid nybyggnation och underhållsarbeten, containers och bodar, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning i ...
HLL Stockholm AB
Org.nr: 556887-4753
Bolaget skall självt och genom dotterbolag bedriva uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner som används vid nybyggnation och underhållsarbeten, containers och bodar, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning i ...
Hormozyvision AB
Org.nr: 556920-2913
Konsultverksamhet inom solenergi Konsultverksamhet inom brunnsborrning och installation av vattenpumpar Konsultverksamhet inom innovativa lösningar avseende sanitet och vattenrening Import-export av byggmaterial Import-e ...
Janux AB
Org.nr: 556910-7393
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och snickeriverksamhet samt importera och exportera byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Juna AB
Org.nr: 556832-2027
Bolaget bedriva byggverksamhet samt handel med byggmaterial och byggmaskiner. Bolaget skall dessutom direkt eller indirekt tillhandahålla hushållsnära tjänster inklusive trädgårdsskötsel och snöröjning. Bolaget ska även ...
Mats Eriksson Måleri & Byggservice AB
Org.nr: 556822-5014
Bolaget ska bedriva måleri- och snickeriarbeten, renoveringar och nyproduktion av fastigheter även totalentreprenader, försäljning av färg och byggmaterial, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.