Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Göteborg

AB Gothianen
Org.nr: 556434-4579
Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet, entreprenadverksamhet inom markanläggningar och markarbeten, försäljningsagenturer för byggmaterial och småhus samt med här tillhörande entreprenader, äga och förvalta fast eg ...
Abrahamsson Wholesale Distribution AB
Org.nr: 556932-4808
Föremålet för aktiebolagets verksamhet skall vara att, såväl självständigt som genom dotter-, syster- och intressebolag, bedriva parti-, grossist- och detaljhandel, upphandlingar, samt import och export avseende elartikl ...
Aktiebolaget Trätälja
Org.nr: 556239-4964
Bolaget skall bedriva handel med företrädesvis trävaror, byggmaterial, arkitektur, papper, äga och förvalta fast egendom, bedriva värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktuell Redovisning i Gbg AB
Org.nr: 556534-9163
Bolaget skall sälja bokförings och redovisningstjänster, rådgivning inom företagsekonomiska frågor, äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andra värdepapper, import och export av varor företrädelsevis livsmedel, ...
Aldawlia Group Exp & Imp HB
Org.nr: 969760-0626
Import och export av möbler, mattor, kläder, presentartiklar, kuriositeter, byggmaterial, livsmedel, cd, kassetter, böcker, tidskrifter, kontorsmaterial såsom papper, böcker, bilder, skrivbordsartiklar, almanackor, ritni ...
Arctic Studio Arkitektkontor AB
Org.nr: 556764-5733
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva arkitektverksamhet, konst och grafisk design, inköp och försäljning av byggmaterial, samt därmed förenlig verksamhet.
AWEMIA SVERIGE HANDEL AB
Org.nr: 556956-2175
Bolaget ska bedriva import och export av böcker, livsmedel, kläder, byggmaterial, websidor, media, reklam samt tillverkning av kläder och därmed förenlig verksamhet.
Bostadsrättsbyggarna i Sverige AB
Org.nr: 556483-7234
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial, fastigheter och värdepapper, förvaltning av fast egendom, presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Br Kjellberg KB
Org.nr: 969725-4630
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggentreprenader, förvaltning och försäljning av byggmaterial och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bradeal AB
Org.nr: 556702-7056
Bolaget skall bedriva varuhandel med liten andel livsmedel och presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även exportera och importera lättare byggmaterial, samt delar till enklare verktyg.
Campanello & Co AB
Org.nr: 556681-3860
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva 'handelimport export med trä- och byggmaterial och 'konsultingutbildning inom affärs-, strategiutveckling och juridik samt import av fritidsbåtar samt därmed förenlig verk ...
Carl Antti Trä AB
Org.nr: 556831-9270
Byggnadssnickeriverksamhet, exempelvis husbygge, renovering, inredningssnickeri samt försäljning av snickerier och byggmaterial.
Carmont Service Bygg AB
Org.nr: 556125-0050
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt byggnadsverksamhet och handel med byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
CBS Chamber Bygg Sweden AB
Org.nr: 556975-3055
Föremålet för bolagets verksamhet är att huvudsakligen bedriva konsultverksamhet inom byggnation och renovering av fastigheter samt projektledning av fastighetsprojekt och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även b ...
CGK Handelshus AB
Org.nr: 559004-3401
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
CMAX AB
Org.nr: 556814-2169
Bolaget ska bedriva byggnadsentreprenader, bemanningsföretag, installationer och reparationer av fordon , fastighetsskötsel, handel med byggvaror, import och export och handel med inredningsmaterial, inredningsmöbler, by ...
Din Byggservice i Sverige AB
Org.nr: 556854-0412
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, byggtjänster i byggbranschen, inköp och försäljning av byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Energiklar AB
Org.nr: 559008-2656
Marknadsföring, konsultationer och försäljning inom handelsindustrin så som solceller och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet
Entamaexport KB
Org.nr: 969733-7591
Import, export och handel med livsmedel, hälsovårdsprodukter, plast, granulat, järn , skrot, spraypumpar till medicin fabriker, baterid låda tillverknings line, exportera industrimaskiner inom plast- och medicinindustrin ...
ENTRA SVERIGE AB
Org.nr: 556905-4983
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt handel med byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.