Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygginstallationsfirmor i Färjestaden

Montageservice i Kalmar AB
Org.nr: 556711-1942
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva montage, service och reparation av i huvudsak dörrsystem och elektriska produkter inom branschen samt därmed förenlig verksamhet.
MPI-Mankans Port och Industriservice AB
Org.nr: 556674-6672
Bolaget skall bedriva installationsarbete och service av fastigheter, reparation av och handel med bilar, finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhe ...
P-A. Portteknik AB
Org.nr: 556515-6469
Bolaget skall bedriva försäljning, montering, reparation och service av portar och portsystem, därmed förenlig verksamhet.
S-H Isolering AB
Org.nr: 556461-8147
Bolaget skall idga isolerings- och byggnadsentreprenad, handel med byggnadsmaterial, äga och förvalta fastigeher samt därmed förenlig verksamhet.
Sydostisoler i Kalmar AB
Org.nr: 556888-2434
Bolaget skall bedriva handel med isoleringmaterial, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
W.B.- Låsservice AB
Org.nr: 556613-3129
Bolaget skall bedriva handel med installation av lås och larm ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Z-bloc Norden AB
Org.nr: 556602-9137
Bolaget skall tillverka eller låta tillverka och försälja produkter för bullerdämpning samt handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.