Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MPI-Mankans Port och Industriservice AB

"Bolaget skall bedriva installationsarbete och service av fastigheter, reparation av och handel med bilar, finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bygginstallationsfirmor - Fastigheter
Org.nr: 556674-6672
Företagsform: Aktiebolag