Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Växjö

AB Betonghåltagning Lindsten
Org.nr: 556697-0363
Aktiebolaget ska bedriva betonghåltagning jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Abetong AB
Org.nr: 556055-7356
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations- och anläggningsverksamhet, utfö ...
Actra Bygg & Design AB
Org.nr: 556971-5245
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Geranicum
Org.nr: 556281-0050
Bolaget skall bedriva undervisning, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, ävensom fastighetsvärdering, handel med fastigheter och värdepapper samt dämed förenlig verksamhet.
Akustikkompaniet i Växjö AB
Org.nr: 556947-9867
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn, försäljning av byggmaterial samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Algots Slöjd & Leksaker AB
Org.nr: 556336-4214
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med slöjdartiklar och träleksaker samt bygg- och anläggningsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Alvesta Automationsteknik AB
Org.nr: 556727-6612
Bolaget ska bedriva konstruktion och produktion av automations- lösningar, samt komplettera styranläggningar för tillverknings industrin i Sverige och utomlands, samt därmed förenlig verksamhet.
AMELs Bygg AB
Org.nr: 556841-8593
Bolaget ska bedriva byggverksamhet såsom ny-, om- och tillbyggnad och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha handel med värdepapper och fastigheter.
Anders Johansson Bygg i Växjö AB
Org.nr: 556262-8965
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, köp och försäljning av fastigheter, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, byggkonsult- och bygguthyrnings- verksamhet samt tvätt och sanerin ...
Anders Kajander Bygg AB
Org.nr: 556861-3136
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, nybyggnad, ombyggnad, renovering och därmed förenlig verksamhet.
AnderssonDesign i Växjö AB
Org.nr: 556058-6173
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende design, teknik och arkitektur inom byggnadssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Andreas Gustafsson Bygg i Växjö AB
Org.nr: 556905-2359
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse, köp och försäljning av fastigheter, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper.
Annual Estate AB
Org.nr: 556133-7188
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, exploatera, utveckla och förvalta mark och fatigheter, utveckla nya koncept inom bygg- och fastighetsbranschen, bedriva inrednings- och designverksamhet inom möbel- och byggbr ...
Aritcon AB
Org.nr: 556977-8896
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom produktutveckling, tjänstedesign, byggteknik och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper för egen räkning.
Arkitektbolaget 2014 AB
Org.nr: 556967-0119
Föremålet för bolagets verksamhet är arkitekturverksamhet, att bygg, äga och förvalta fastigheter, förvaltning av dotterbolags- aktier samt därmed förenlig verksamhet.
arkurator AB
Org.nr: 559029-7015
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Arlids Smide ANNO 2013 AB
Org.nr: 556919-2635
Bolagets verksamhet ska utgöras av byggnadssmide, konstsmide och därmed förenlig verksamhet.
Auktorisation-Fönster, Växjö ek. för.
Org.nr: 769601-7396
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv och genom annan tillhandahålla medlemmarna - auktorisation inom fönsterbranschen - utbildning i syfte att utveckla branschen och ök ...
Auktoriserat Fönsterunderhåll i Växjö AB
Org.nr: 556880-3174
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet för auktorisation, certifiering, dataprogramutveckling, förvaltning och produktion inom bygg- och fastighetssektorn samt varu- handel med utensilier inom om ...
B. Fashion & B. Hair i Växjö AB
Org.nr: 556216-8012
Bolaget ska bedriva frisersalong, konsultverksamhet inom frisörverksamhet samt arbets- och kundmiljö, handel med dam-, herr- och barnkläder, accessoarer, smink, hårvårdsprodukter, import av hårdelar, herr-, dam- och barn ...