Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Värmdö

365 alltjänst och transport AB
Org.nr: 556852-9332
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bederiva transportverksamhet samt bygg och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
A Star Produktion AB
Org.nr: 556752-0852
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen både som totalententreprenör och underentreprenör till både företag och privatpersoner, bedriva stöldmärkning av bilar, båtar och motorer samt äga och förvalta fastighete ...
A W J Mark AB
Org.nr: 556911-6782
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Adner Consulting AB
Org.nr: 556479-0011
Bolaget skall bedriva frisör- och skönhetssalong, köp och för- säljning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet med om- och tillbyggnad av dealtjhandels- butiker.
ALSTAKET AB
Org.nr: 556797-0776
Aktiebolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Amedin Scandinavia AB
Org.nr: 556887-7012
Bolaget ska bedriva planering och genomförande av inrednings- snickeri- och byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Andersutsättare AB
Org.nr: 556448-9861
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva geodetisk och byggnadsteknisk konsultverksamhet, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Antemera AB
Org.nr: 556303-4577
Bolaget skall idka konsultrörelse inom områdena fastighet och redovisning, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper, köp och försäljning av promotionartiklar och konfektion samt därmed förenliga ve ...
Arkitekternas Bygg- och Fastighetsbolag i Stockholm AB
Org.nr: 556565-5122
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen med finansiella tjänster. Handel med värdepapper, förvaltning och ägande av fastigheter, innovationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
ASID Entreprenad AB
Org.nr: 556822-7804
Aktiebolaget ska bedriva att tillhandahålla tjänster inom bygg, transport, skogssektorn samt konsultuppdrag inom förutnämnda sektorer.
Autopilot Stockholm AB
Org.nr: 556803-6189
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fordons-, energi-, data- och maskinteknikbranschen. Verksamheten utgörs av att både för kunds och egen räkning delta i utvecklingsarbete gällande kvalitet, konstruktion, produkt ...
B Waerner Plåt & Bygg AB
Org.nr: 556906-0675
Aktiebolaget ska bedriva plåtslageriarbeten, byggnationer och tillverkning inom plåtslageri och byggnation samt idka därmed förenlig verksamhet.
B&J Renoverings Konsulterna HB
Org.nr: 969655-2232
Konsult inom byggbranschen, projektering, beskrivningsverksamhet, byggledning samt kvalitetsansvarig enligt PBL.
BALANS ByggRÅD Stockholm AB
Org.nr: 556309-0181
Bolaget skall utföra anbudskalkylering, kostnadsberäkningar och kostnadsutredningar inom byggbranchen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bertils Stenarbeten AB
Org.nr: 556941-5259
Bolaget ska utföra schakt, stenarbeten, bygg- och anläggnings- arbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Besiktningskonsulten Björn Sjödin AB
Org.nr: 556904-9769
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbesiktning och därmed förenlig verksamhet.
Björn Springfeldt AB
Org.nr: 556604-1629
Bolaget skall bedriva förmedlande och konsulterande verksamhet avseende konst och utsmyckningar, ävensom var konstnärlig samordnare i samband byggprojekt och därmed förenlig verksamhet.
Brandskyddsbesiktning T Godby AB
Org.nr: 556704-1545
Bolaget skall bedriva besiktning av släck- och larmanläggningar samt brandteknisk konsultation inom brandskyddsbranschen.
Bullandö Invest Produktion AB
Org.nr: 556821-4828
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn, byggentreprenader, utbildningsverksamhet.
Bygg & Entreprenad Gruppen Stockholm AB
Org.nr: 556911-0017
Bolaget skall bedria entreprenadsverksamhet inom byggbranschen.