Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Tumba

74 Bygg AB
Org.nr: 556747-7608
Aktiebolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
AdWax Bygg AB
Org.nr: 556973-8866
Aktiebolaget ska bedriva allmänn byggservice, finsnickeri, måleri samt lokalvård för privat- samt företagskunder i behov av sådana tjänster samt idka förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Universalfärg
Org.nr: 556046-0932
Bolagets verksamhet skall utgöras av handel med färger samt uthyrning av maskiner och utrustning inom byggnadsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Aldato Service AB
Org.nr: 556111-0478
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, konsultverksamhet inom bygg, smide, reparationer av fordon, informationsteknologi samt att köpa, sälja och förvalta aktier och värdepapper för eget bruk och därmed förenlig verks ...
Alfa Projekt och Byggledning AB
Org.nr: 556886-3921
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt konsultation inom bygg och därmed förenlig verksamhet.
ALS Bygg & El AB
Org.nr: 556845-3392
Bygg & el installationer.
AMM Bygg AB
Org.nr: 556986-0660
Aktiebolaget ska bedriva allmän byggservice, finsnickeri, måleri samt lokalvård för privat- samt företagskunder i behov av sådana tjänster samt idka förenlig verksamhet.
Bergendahl Rådgivning & Byggkonsult AB
Org.nr: 556726-6712
Bolagets verksamhet skall vara att - sälja konsulttjänster inom bygg och fastighetssektorn, - förvalta, köpa och sälja fastigheter, - sälja utbildnings- och rekreationstjänster samt servicetjänster inom fastighetsbransch ...
Betonghål i Tumba AB
Org.nr: 556285-4868
Bolaget skall bestå av håltagning i betong och därmed förenlig verksamhet.
Beyron Ahxner AB
Org.nr: 559038-6735
Bolaget skall bedriva bemanningsverksamhet inom bygg-, trädgårds-, IT- och städarbete samt stödkontakt samt därmed förenlig verkssamhet.
BM Petersson Bygg AB
Org.nr: 556659-2993
Bolaget skall bedriva bygg- och byggentreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Boander Svets- & Entreprenadservice AB
Org.nr: 556383-1337
Bolaget skall utföra grävningsarbeten samt reparera och hyra ut för sådana arbeten erforderliga maskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brankal Trade HB
Org.nr: 969717-4226
Export-import av maskiner och inventarier inom kopieringsbranschen. Export-Import av kemi produkter samt hygien produkter som anväds mest inom städ branschen. Export- import av alla sorters vatten och icke alkohol drycke ...
Brunner & Brunner Bygg AB
Org.nr: 556524-0826
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt bedriva hälso- och friskvård såsom klassisk massage och därmed förenlig verksamhet.
Brunner & Brunner Byggservice AB
Org.nr: 556974-2900
Aktiebolaget ska bedriva service och konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Brännbloms Bygg AB
Org.nr: 556969-6817
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom bygg gällande platt- sättning, snickeri, renovering, måleri, samt transport av byggmaterial och därmed liknande verksamhet.
Bygg & Trädgårdsanläggningar i Tumba AB
Org.nr: 556435-9486
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
Byggonomen i Tumba AB
Org.nr: 556743-0326
Bolaget ska bedriva bygg- och markentreprenader, utföra snickeri-, klinkers- och kakelarbeten, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka med ovanstående förenligt verksamhet.
Byggteknik i Tumba AB
Org.nr: 556387-7280
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Byggteknik i Tumba Produktion AB
Org.nr: 556659-6887
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg och anläggningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.