Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Trollhättan

AB Kakel i Väst Göteborg
Org.nr: 556793-8617
Bolaget skall utföra kakel & plattsättning, mur & putsarbeten, byggarbete inom dessa områden samt annan därmed förenlig verksamhet.
Al-Fawaeer Trading HB
Org.nr: 969760-1988
Konsultation och tjänster inom export och import av livsmedel och drycker , trä, kläder, bildelar, leksaker baby och spel, byggmaterial som järn, elektriska och VVS material, material dekoration såsom tyger och små hemin ...
APF management AB
Org.nr: 556819-2701
Bolaget ska bedriva konsult inom bygg och fastighetsbranchen samt mäkleri och därmed förenlig verksamhet.
B & G Murservice AB
Org.nr: 556348-8369
Föremålet för bolagets verksamhet är murningsentrepenad samt därmed förenlig verksamhet.
Betong & Fastighetsunderhåll Sverige AB
Org.nr: 556774-2753
Aktiebolaget ska bedriva betongarbeten, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BIWAB, Bygg I Wäst AB
Org.nr: 556924-2042
Byggföretag med allt inom bygg.
Björksäters Förvaltning AB
Org.nr: 556914-0196
Bolaget ska bedriva entreprenad och konsultverksamhetinom skog-, mark- och byggbranschen samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Blidsell Entreprenad och Byggledning AB
Org.nr: 556796-0074
Byggledning, projektledning, kalkylering, kvalitetssäkring, arbetsmiljösäkring, miljösäkring, enteprenadverksamhet inom bygg och anläggning, väg och anläggningsarbeten. Förvalta och äga fast egendom samt därmed förenlig ...
Boson Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556830-6251
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, fastighetsförvaltning, fastighetsuthyrning, uthyrning av butikslokaler, lägenheter, båtar, husbilar samt idka därmed förenlig verksamhet.
BRA Inneklimat Sverige AB
Org.nr: 556622-8119
Bolaget skall bedriva bygg, plåt, och ventilationsverksamhet, liksom äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bruér Konsult HB
Org.nr: 969646-0113
Bygg och media konsult.
Bygg & Kakel Kompaniet i Trollhättan AB
Org.nr: 556553-8500
Bolaget skall bedriva byggnationer, kakelsättning, försäljning av material inom nämnda område, äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Ritteknik Väst AB
Org.nr: 556833-8643
Bolaget ska bedriva byggprojektering, ritning och konstruktion av byggnader, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bygghuset Väst i Trollhättan AB
Org.nr: 556841-9922
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra bygg-, snickeri- och inredningsarbeten, äga och förmedla fast egendom och värdepapper samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult Sölve Johansson AB
Org.nr: 556435-2457
Bolaget skall bedriva arkitekt- och byggverksamhet.
Christer Larsson i Trollhättan AB
Org.nr: 556746-3533
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Cobra Bygg AB
Org.nr: 556369-2275
Bolaget skall bedriva nybyggnation, om- och tillbyggnation samt renovering jämte därmed förenlig verksamhet.
Combex Consult HB
Org.nr: 916522-8009
Utföra marknadsföring och tjänster åt svenska och utländska företag. Förmedling av varor och tjänster. Bygg- och fastighetsmarknaden.
CRAFT Centre Fastighets AB
Org.nr: 556560-4070
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och övriga värdepapper, bedriva fastighetsskötsel och även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bygg- och industriservice samt därmed förenlig verksamhet.
Dimblads Bygg AB
Org.nr: 556600-9774
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.