Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Trångsund

Abrahamsbys Bygg AB
Org.nr: 556905-1856
Aktiebolaget ska bedriva ombyggnation av villor och hyreshus samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Klimab
Org.nr: 556879-5859
Företaget skall bedriva entreprenader inom ventilations- och byggarbeten samt som underentreprenör, åt bygg- och ventilationsföretag. Bolaget ska även bedriva handel och import av fordon samt maskiner och inventarier ino ...
Ampel AB
Org.nr: 556615-5320
Bolaget ska bedriva bygg-, anläggnings, entreprenadmaskin-, markoch grundarbeten, skötsel och underhåll av grönytor, bergsprängning, besiktning, partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning, handel med järn- och VVS ...
BBN Gruppen AB
Org.nr: 556904-6815
Bolaget skall utveckla, bygga och sälja produkter och våtrums- system inom bygg och trähus industrin, där vi även utför entre- prenader och utbildningar och därmed förenlig verksamhet.
BT Konsult HB
Org.nr: 969639-1342
Konsultverksamhet inom ekonomi, handel med värdepapper. Bygg och anläggning med hörande verksamhet.
Bygg & Förvaltning Nytorp AB
Org.nr: 556700-4931
Bolaget ska bedriva förvaltning och ägande av fastigheter samt äga och förvalta aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Montage i Årsta AB
Org.nr: 556951-8888
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom inredning och bygg och därmed förenlig verksamhet.
Bygg Daddy HB
Org.nr: 969688-4742
Byggbranschen, snickeri, finsnickeri, nyproduktion, om- och tillbyggnad, golvläggning, plattsättning, måleri, rivning, markarbete, armering och betongarbete, våtrum.
Byggkonsultgruppen Form i rum AB
Org.nr: 556617-5112
Bolaget ska bedriva tjänster och konsultation inom byggverksamhet och formgivning, tillverkning, uppsättning och försäljning av inredningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggutvecklarna Berg AB
Org.nr: 556685-0938
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster till byggnadsindustrin, utföra fastighetsutveckling samt handla med material och maskiner inom byggnadssektorn.
Challes Byggentreprenad AB
Org.nr: 556971-2515
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
CM Entreprenad HB
Org.nr: 969772-8427
Idrottsverksamhet med anordnande av camper och läger, personlig coachning, utformning av matchprogram, sponsring, annonsförsäljning, team-building, personaluthyrning av tränare och ledare. Verksamhet med företagsevent, ...
CM Ställning AB
Org.nr: 559012-5430
Bolaget skall verka inom ställningsverksamhet, montera, äga och investera i byggnadsställningar samt därmed förenlig verksamhet.
Donald 13 Bygg AB
Org.nr: 556843-1141
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Drefviken Entreprenad HB
Org.nr: 969636-1436
Mark, bygg samt trädgårdsentreprenader. Leveranser av jord- och grusprodukter.
Ekhammar Design & Bygg HB
Org.nr: 969774-0398
Bygg- och renoveringsverksamhet.
Ektomta Bygg- & Va-Konsult AB
Org.nr: 556691-9295
Aktiebolagets verksamhet är att idka projektering, ritning, konstruktion och kontroll av byggnadsarbeten, utföra byggledning samt äga och förvalta fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.
Ferdinan Bygg AB
Org.nr: 559019-6928
Aktiebolaget ska bedriva ombyggnation av villor och hyreshus samt därmed förenlig verksamhet.
Flexura Bygg & Städ AB
Org.nr: 556762-9505
Bolaget ska bedriva byggnation av fastigheter, städning, fönsterputs och administrationsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
FMA Management AB
Org.nr: 556806-2185
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangrörelse, handel med värdepapper och bokföring, konsult- och managementtjänster i anslutning därtill samt idka därmed förenlig verksamhet.