Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sundsvall

AB MB Sten & Mark
Org.nr: 556891-9038
Verksamheten ska bedriva arbeten inom mark och stenläggning.
AB Sundsvalls Grävpartner
Org.nr: 556512-5688
Bolaget skall bedriva gräventreprenad och åkeriverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Säterberget Invest
Org.nr: 556631-9587
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom transportnäringen. Handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper, handel med reklamartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Abandon AB
Org.nr: 556891-7552
Bolaget skall bedriva handel med bygg- och entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Acksson bygg AB
Org.nr: 559015-8233
Bolaget ska bedriva bygg och montageservice till näringsidkare och privatpersoner. Konsultuppdrag inom byggledning, företagsutveckling, skolutveckling, föreläsningar, personutveckling, rehabilitering, inspiratör. Trädgår ...
ADL Creativa AB
Org.nr: 556656-0834
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsantikvariskt område, samhällsplanering och besläktade verksamheter, samt kulturinriktad upplevelseverksamhet.
Agenda Golv och Entreprenad AB
Org.nr: 556722-2053
Bolaget skall bedriva golvläggning och övrig entreprenad inom bygg- och anläggningsbranschen, jordbruk, skogbruk och turism samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva partihandel med djurfoder till husdjur ...
Ampicon AB
Org.nr: 556877-4193
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt hålla föredrag inom nämnda områden, bedriva undervisning inom naturvetenskapliga ämnen samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig ...
Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Eftr AB
Org.nr: 556892-8559
Bolaget ska bedriva plåtslageri-, svets-, smides- och reparationsarbeten företrädesvis inom industri-, bygg- och anläggningsbranscherna samt därmed förenlig verksamhet.
Anna & Victoria Sundsvall AB
Org.nr: 556945-3722
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, vård och omsorg för äldre personer, hushållsnära tjänster, reparationsarbete, så som lättare reparationer och underhåll inom hem och fastighets- näringen, översättning och tol ...
Annas Bod och Affärsutveckling Handelsbolag
Org.nr: 989200-6561
Detaljhandel med hemutrustningar, presentartiklar i glas, keramik, porslin och konsthantverk, textilier samt konsultverksamhet avseende försäljning och inköp inom bygg- och träbranschen.
Arenatum AB
Org.nr: 556625-5187
Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet, förvalta fast och lös egendom och värdehandlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Axiom, Hus & Mark AB
Org.nr: 556070-5245
Föremålet för bolagets verksamhet är tekniska konsulter inom bygg och anläggning samt profilkläder och skyltar och därmed förenlig verksamhet.
Bemanna i Sundsvall AB
Org.nr: 556962-6590
Företaget beriver bemannings- och konsultverksamhet inom byggbranschen. Företaget skall även bygga, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bengts Svets AB
Org.nr: 556318-8720
Bolaget skall utföra svetsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bernt Jonsson Takkonsult AB
Org.nr: 556813-0289
Bolaget ska bedriva konstruktion, försäljning av takprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Betonghåltagningar Nordborr AB
Org.nr: 556426-5154
Bolaget skall bedriva betonghåltagning, byggentreprenadverksamhet och schaktarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.
Björn Sundqvist Konsult AB
Org.nr: 556615-0206
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende bygg- och fastighetsfrågor och försäljning av tjänster och produkter inom marknadsföringsområdet, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
BMK Bygg och Mängdkonsult AB
Org.nr: 556952-9372
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och mängd- beräkningar, äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
BN Trafiksystem AB
Org.nr: 556589-1388
Bolaget skall bedriva planering och projektsamordning av vägar och järnvägar samt andra infrastrukturanläggningar samt bedriva handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt ävensom idka annan därmed förenlig verk ...