Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Skövde

QM-Trade HB
Org.nr: 916902-0162
Handel med bygg och fritidsprodukter.
Richard Grahn AB
Org.nr: 559017-9072
Bolaget skall bedriva konsultation inom bygg- och anläggningsbranschen, samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
RMS Lifting Systems AB
Org.nr: 556662-0687
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter. Bolaget skall vidare bedriva lyft- och transportverksamhet samt konsultationer och servicearbeten inom dessa verksamheter och därmed förenlig verksamhet.
Rosenlinds Bygg AB
Org.nr: 556792-8709
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Rånes Fastigheter AB
Org.nr: 556807-2044
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter.
Segerstorps Mekaniska HB
Org.nr: 969767-0710
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad och entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning.
Skaraborgs Brandkonsult AB
Org.nr: 556683-4395
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom brandskydd, service, underhåll och försäljning av brandskyddsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Skaraborgs Bygg och Sanering AB
Org.nr: 559022-4571
Nybyggnation, ombyggnation och skadesanering samt därtill förenlig verksamhet.
Skaraborgs Byggkontroll AB
Org.nr: 556585-7553
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggadministration, byggledning samt fastighetsvärdering och därmed förenlig verksamhet.
Skövde Entreprenad AB
Org.nr: 556699-5220
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom byggnation och markanläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Skövdevillan AB
Org.nr: 556806-7937
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom byggsektorn i form av kvalitetsansvar, bygglovshandlingar samt projektledning och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget utföra montage oc ...
Stig-Åke Ljungkvist AB
Org.nr: 556594-5689
Bolaget skall utveckla produkter och utföra konsultuppdrag inom byggindustrin, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Stombergs CM AB
Org.nr: 556699-5113
Bolaget skall bedriva byggledning inom fastighetsbranschen, fastighetsförvaltning, inköp och försäljning av motorcrosscyklar och tillbehör, försäljning av begagnade bilar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verk ...
Svedjekonsult AB
Org.nr: 556831-2572
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom bygg- branschen samt konsultation inom ledarskap och försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Svensk Husdeklaration AB
Org.nr: 556551-6100
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, mottaga royaltyersättningar, utifrån uppfinningar avseende byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Bloms Bygg i Skövde AB
Org.nr: 559042-5392
Aktiebolaget ska bedriva byggnadssnickerier samt entreprenadverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Top Cote AB
Org.nr: 556150-4100
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, utföra tekniska konstruktionsarbeten inom bygg och anläggningsbranschen, bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastigheter, fastighetsförvaltning ...
Tåstorps Bygg & Allservice AB
Org.nr: 556841-2919
Aktiebolaget ska bedriva byggnadssnickeriarbeten, entreprenadverksamhet och fastighetsservice, äga och förvalta fast egendom, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ulebergshamn Bygg AB
Org.nr: 556927-4383
Bolaget skall bedriva byggnation av bostadsfastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Vipans Bygg & Alltjänst i Skövde AB
Org.nr: 556713-7780
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom heminredning, kläder, fritidsartiklar och personaluthyrning och sälja tjänster inom snickeri, målning, VVS och transporter och därmed förenlig verksamhet.