Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Skogås

12 Tum Bygg AB
Org.nr: 556781-1186
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
AB MWM Projekt
Org.nr: 556568-3686
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning inom bygg- och elbranschen, handel med och förvaltning av aktier och fast egendom, uthyrning av lokaler och lägenheter, golvarbeten (försäljning, entrepenad, ombyggnad) ...
Abeto Snickeri & Inredning AB
Org.nr: 556310-6144
Bolaget skall bedriva bygg och snickeriverksamhet, handel med fastigheter även som handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AHAB Ställningar & Väderskydd AB
Org.nr: 556394-4452
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och handel med byggnads- ställningar, uthyrning och uppsättning av byggnadsställningar och arbetsplattformar, uthyrning av fordon samt väderskydd. Bolaget skall även utföra konsultat ...
Aktiebolaget Hus- & Villaträdgårdar Lindstedt & Co
Org.nr: 556280-1174
Bolaget skall bygga och underhålla trädgårdsanläggningar, idka åkeriverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget INDUSTRIHUSEN Stockholm
Org.nr: 556272-7668
Bolaget skall självt äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Allan Bygg Stockholm AB
Org.nr: 556937-8259
Bolagets verksamhet skall bestå av bygg samt därmed förenlig verksamhet.
AMA Laser AB
Org.nr: 556823-0857
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av bygg- och jordbruksmätinstrument, avvägningsinstrument samt därmed förenlig verksamhet.
Amabgruppen AB
Org.nr: 559011-0168
Byggnadsverksamhet med renovering, el arbete, måleriarbete, golvslipning, tapetsering, rivning av hus och bygg, kakelsättning, rörmokare, snickeri och reparationer. Personal uthyrning. Försäljning av telefonkort och toba ...
ASVV BYGG OCH STÄD HB
Org.nr: 969737-4354
Städ och byggtjänster, barnpassning och studiehjälp.
AVer Redovisning & Service AB
Org.nr: 556959-9524
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster samt bygg- och städtjänster och därmed förenlig verksamhet.
AZ Global AB
Org.nr: 556817-9823
Verksamhet för bolaget är att: - bedriva mark-, schakt-, anläggnings- och entreprenadarbeten, svetsning, VVS-arbeten, målning samt personaluthyrning inom bygg och anläggningsbranschen, - idka import, export och bedriva h ...
Bo Malmqvist Transbygg Tjänster AB
Org.nr: 556526-1673
Aktiebolaget ska bedriva städ-, bygg- och transportverksamhet samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
BR Hagström Byggservice AB
Org.nr: 556837-4127
Bolaget ska utföra om- och nybyggnation, entreprenad, plattsättning, bygg- och måleriarbeten, trädgårdsarbeten, VVS-arbeten, elarbeten, glas och metallarbeten, mekanisk verksamhet, service och reparation av bil och båt, ...
Bygg & Berglaget Stockholm AB
Org.nr: 556712-7385
Bolagets verksamhet är, bergskrotning, bergförstärkning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Konsult BTD HB
Org.nr: 969718-5370
Konsultation inom byggnadsbranschen, utförande av mindre byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Stål Entreprenad Stockholm AB
Org.nr: 556783-8957
Bolaget ska bedriva byggnation av hus samt byggentreprenader, personaluthyrning och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bygg Link I Stockholm AB
Org.nr: 556473-0553
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnationer samt renoveringar inom VVS och fastigheter, handel med byggvaror och därmed förenlig verksamhet.
Camdja Allservice AB
Org.nr: 556736-7155
Bolaget ska bedriva bygg- och städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Camilla Å AB
Org.nr: 556781-9007
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom bygg, projekt- och förändringsledning, arkitektur och inredning, träning och friskvård samt företagsledning. Bolaget ska köpa och hyra ut fastigheter. Bolaget b ...