Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Örebro

360 House HB
Org.nr: 969759-7798
Tjänster inom bygg, städning, trädgårdsarbete, home-styling.
A & K Konsulting i Örebro AB
Org.nr: 556446-1357
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värdepapper, fastigheter, byggentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
A Devos Byggmaskiner AB
Org.nr: 556971-4222
Bolaget verksamhet skall bestå av export och försäljning av maskiner inom bygg och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
AB W Byggkonsult
Org.nr: 556896-0149
Byggadministration, kontroll och projektering
ABKP GLOBAL BYGG AB
Org.nr: 556906-2580
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenadverksamhet inom nybyggnationer samt rotbyggnationer. El samt VVS och ventilation entreprenader. Rekrytering samt bemmaning av personal inom nämnda områden. Handel med och förvaltn ...
Adolfsbergs Bygg AB
Org.nr: 556785-8195
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, uthyrning av personal samt handel och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AE-klippet AB
Org.nr: 556894-6999
Aktiebolaget ska bedriva trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel och annan fastighetsförvaltning, import och export av tekniska industrikomponenter, konsultverksamhet inom industri, byggnation och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Adabacum Bygg- & Fastighetsadministration
Org.nr: 556460-4857
Bolaget skall sälja konsulttjänster, utbildning och hjälpmedel inom området byggande och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Akva Terra
Org.nr: 556342-4620
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data- främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyst ...
Alén & Alén AB
Org.nr: 556635-4782
Bolaget skall bedriva psykologisk verksamhet med barn, ungdomar och vuxna. Konsultarbete inom byggteknik och verksamhetssystem. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Alexis AB
Org.nr: 556938-1451
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena bygg och ekonomi. Bolaget ska även äga och förvalta aktier och andra värdepapper.
AllWick konsult AB
Org.nr: 556967-7288
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultverksamhet inom bygg- och vindkraftprojekt och bedriva därmed förenlig verksamhet.
AMAX Konsult AB
Org.nr: 556592-7943
Bolaget skall bedriva verksamhet som innebär tillhandahållande av IT-relaterade produkter och tjänster avseende främst digital fastighetsinformation. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt i ...
Anläggningskonsult i Mälardalen AB
Org.nr: 556769-0564
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsindustrin jämte därmed förenlig verksamhet.
APB Kakel och Bygg AB
Org.nr: 556777-8716
Bolagets ska bedriva byggverksamhet och homestyling samt därmed förenlig verksamhet.
Aracon AB
Org.nr: 556817-1093
Byggkonsulttjänster, byggkonstruktion, ritningstjänster samt it- tjänster
Arenahuset AB
Org.nr: 556809-2588
Aktiebolaget ska bedriva kontors- och lokaluthyrning, fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Asplunds & ODEN Örebrobyggarna HB
Org.nr: 969675-3244
Bygg- och anläggningsverksamhet.
Asplunds Bygg i Örebro AB
Org.nr: 556536-4469
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Attersta Butikservice AB
Org.nr: 556442-5600
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av maskiner, byggnadsställningar och övriga hjälpmedel för byggnation. Bygg- och städservice, montering, tillhandahållande och försäljning av inredningar och därmed förenlig ...