Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Norrtälje

A From Bygg & Golv AB
Org.nr: 556826-6695
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
A&S Bygg & Förvaltning AB
Org.nr: 556328-5773
Bolaget skall bedriva husbyggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Modellservice
Org.nr: 556473-6055
Bolaget skall bedriva modellsnickerier och idka därmed förenlig verksamhet.
AB Radon Konsult i Roslagen
Org.nr: 556641-5450
Bolaget skall besiktiga, tillverka och installera utrustning för säker boendemiljö samt utföra förbättringar, byggnationer och konsttruktionsändrig av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Angskärs Bygg AB
Org.nr: 556829-2592
Bolaget ska bedriva byggnade av hus och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Ankarfästet Byggnads AB
Org.nr: 556334-3630
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt byggnadsteknisk och administrativ konsultverksamhet, bedriva handel med fast egendom, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper, äga och träna hästar ävensom ...
Ankaräng Kontroll & Besiktning AB
Org.nr: 556942-8195
Bolaget skall bedriva kontroll, besiktning och konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Arne I Andersson Bygg AB
Org.nr: 556634-7109
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet avseende ny- om- och tillbyggnationer inom trä, betong och puts, samt rotarbeten och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Arne Mårtensson Konsult AB
Org.nr: 556756-9560
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighets- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Arnell Bygg AB
Org.nr: 556880-6466
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsfirma och därmed förenlig verksamhet.
BENGT CARLSSON ENTREPRENAD HB
Org.nr: 916404-7517
ENTREPRENADVERKSAMHET MED KRANBIL
Bergander El & Industriteknik AB
Org.nr: 556855-9776
Bolaget ska utföra elinstallationer samt entreprenadarbeten inom bygg och anläggning och därmed förenlig verksamhet.
Bingselius Bygg AB
Org.nr: 556602-9863
Bolaget skall bedriva byggande av hus och därmed förenlig verksamhet.
Björn Sörman Bygg AB
Org.nr: 556961-0842
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsarbeten med specialitet lösvirkeshus, bryggor, kakel, klinkers och därmed förenlig verksamhet.
BKM Konsult HB
Org.nr: 969706-7537
Uppdragsverksamhet inom besiktningar av byggnader, kvalitets- ansvarig vid byggnation samt rådgivning i bygg- och miljöfrågor.
BO JOHANSSONS SVETS- & DYKSERVICE AB
Org.nr: 556379-5870
Föremålet för bolagets verksamhet är verkstadsrörelse omfattande svetsnings- och dykeriarbeten samt idka avel, uppfödning och träning av hästar och därmed förenlig verksamhet.
BOINNOVATION Sverige AB
Org.nr: 556993-9092
Verksamheten ska främst bestå av handel och förädling av lokaler, råytor samt mark. Bolaget skall även bedriva bygg- och renoveringsverksamhet mot externa kunder samt erbjuda konsulttjänster inom likartade områden och dä ...
BOJARK Arkitekt & Konstruktion AB
Org.nr: 556337-1979
Bolaget skall bedriva arkitektur, konstruktioner, design, färgsättning, byggnadsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bolkabackens Mureri AB
Org.nr: 556663-9695
Bolaget skall bedriva byggnation av grunder, kakelsättning, klinkers, mureri, renovering av kakelugnar, fönster och skorstenar, fastighetsskötsel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Boren Mattssons Bygg och Skorstenar AB
Org.nr: 556905-1716
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.