Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Kungens kurva

Aktiebolaget Frijo
Org.nr: 556046-8638
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
B o B Riv o Sanering AB
Org.nr: 556980-8487
Bolaget ska bedriva riv-, bygg- och renoveringsverksamhet samt konsultationer i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
BeniP Snickeri AB
Org.nr: 556918-0424
Bolaget ska bedriva snickeri-, bygg- och renoveringsarbeten samt konsultverksamhet i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Städtjänst i Stockholm AB
Org.nr: 556625-9635
Bolaget ska bedriva fastighetsrenoveringar och därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsaktiebolaget Sandsten & Olsson
Org.nr: 556267-1825
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fast och lös egendom, fastigheter samt handel med aktier och därmed förenlig verksamhet.
Camfes AB
Org.nr: 556806-8687
Bolaget skall bedriva allt förekommande inom bygg, rivning och sanering, även handel-, import-, export-, uthyrning- och underhåll av fordon och båtar, försäljningsuppdrag samt konsultverksamhet inom ovan angivna grenar.
Chinor AB
Org.nr: 556553-5639
Bolaget skall bedriva import av trädgårds-bygg- och transportprodukter. Redovisnng samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
City Sten, JJ, AB
Org.nr: 556528-4972
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom naturstens- och byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
DGJ Group AB
Org.nr: 556909-3734
Bolagets verksamhet skall bestå av konsulttjänster inom bygg, tele, förvaltning av fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dola Snickeri AB
Org.nr: 556981-8528
Bolaget ska bedriva snickeri-, bygg- och renoveringsverksamhet samt konsultationer i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Drivia Service AB
Org.nr: 556781-6037
Bolaget ska bedriva drift och service av fastigheter och inom bygg, samt därmed förenlig verksamhet.
Drott & Company Facility Services AB
Org.nr: 556645-9086
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva: städservice, bilvård, fönsterputs, rekrytering, bemanning och uthyrning av personal, hemstädning och barnpassning, bygg- och kontorsstädning samt rivningsverksamhet, slipnin ...
Edmina HB
Org.nr: 969774-8748
Export och import och det inkluderar import och export av råvaror, material som behövs för industrin, kläder, mat. Ingenjörstjänster och det inkluderar konstruktion, installation och idrifttagning av ingenjörsprojekt. By ...
Egular AB
Org.nr: 556943-1785
Bolaget ska bedriva bygg- och montagearbeten samt annan därmed förenlig verksamhet
Eric Andersson Gruppen AB
Org.nr: 556287-3967
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
FP Montage AB
Org.nr: 556928-0075
Bolaget ska sälja pooler och pooltillbehör och bygga pooler med tillhörande byggverksamhet, bedriva fastighetsskötsel, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
IM-EL i Stockholm AB
Org.nr: 556977-5975
Bolaget ska ska bedriva el- och VVS-arbeten, bygg och renovering samt konsultverksamhet i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
KonsultAgenterna i Stockholm AB
Org.nr: 556208-1942
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik, IT, ekonomi, marknad, reklam, bygg samt el. Dessutom agera mäklare'förmedlare inom dessa områden för konsulter samt bedriva skönhetsvård och försäljning av skönhetsvårds ...
Köksdesign i Kungens kurva AB
Org.nr: 556647-7526
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av bygg och vvs material samt idka därmed förenlig verksamhet.
L L Mark-Consult AB
Org.nr: 556492-9486
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse samt konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranscherna, äga och förvalta aktier och värdepapper ävensom bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.