Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Kristianstad

ACN Bygg&Konsult AB
Org.nr: 556940-0749
Företaget skall bedriva byggverksamhet samt konsult verksamhet inom byggnadsbranschen
Aktiebolaget LM-Transport
Org.nr: 556219-1626
Bolaget skall bedriva åkerirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AMDA AB
Org.nr: 556597-4317
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom administration och bygg och därmed förenlig verksamhet.
Anders xet Erikssons Bygg AB
Org.nr: 556795-0729
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten i form av renovering, nyproduktion och finsnickeri samt därmed förenlig verksamhet.
ARÖ Bygg AB
Org.nr: 556211-4883
Bolaget skall utöva byggnadsentreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AZ Bygg i Skåne AB
Org.nr: 556953-6922
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom byggentreprenad, främst tak- och rivningsverksamet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bo i Immeln KB
Org.nr: 969689-5565
Bolagets verksamhet ska bestå av produktion och försäljning av enfamiljsfastigheter. Tillhandahålla byggledning och därmed förenlig verksamhet.
Bostad och fastighet Paul Bondesson AB
Org.nr: 556750-1985
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom bygg- och fastighetsbranschen, bedriva handel med byggmaterial och bedriva fastighetsmäkleri samt därmed förenlig verksamhet.
Brasseriet i Kristianstad AB
Org.nr: 556664-8779
Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel, catering och servering av mat. Bedriva bygg och konsulttjänster. Handel med värdepapper, valuta och fastigheter samt handel med bilar'transportmedel och idka därmed förenli ...
BSG Bygg, Snickeri & Glas AB
Org.nr: 556831-3380
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg-, snickeri- och glasarbeten, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och sanering i Helsingborg HB
Org.nr: 969759-1361
Nybyggnation av villor, totalrenoveringar av villor och lägenheter, sanering av asbest och rivning, import av byggmaterial, samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och Takspecialisten i Färlöv AB
Org.nr: 556818-6836
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom byggentreprenad, främst tak- och rivningsverksamhet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bygg-Aktiv Material AB
Org.nr: 556036-4704
Bolaget skall driva handel med trävaror och byggnadsmaterial, ävensom partihandel och därmed förenlig verksamhet.
Byggkontroll i Syd AB
Org.nr: 556779-9191
Bolaget ska inom byggbranschen bedriva byggledning och bygg- kontroll, besiktningar, kvalitetsansvariguppdrag, utredningar och fuktmätningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även tillhandahålla utbildningar o ...
Byggnads Aktiebolaget Bröderna Persson
Org.nr: 556774-9444
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag, bedriva konsultverksamhet inom fastighetssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsingenjörerna Hessleholmen AB
Org.nr: 556776-9426
Bolaget ska bedriva byggnadsadministration, projektledning, byggekonomi och tekniska utredningar i byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadskonsult Göran Bengtsson AB
Org.nr: 556745-9598
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet, export och import inom byggsektorn samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
C Holmqvist Entreprenad KB
Org.nr: 969739-9757
Bolaget ska utföra byggnadsarbeten såsom reparationer inom äldre byggnader samt nybyggnationer.
C4 Hus Mark i Skåne AB
Org.nr: 556593-6159
Bolaget skall bedriva verksamhet med fastigheter och entreprenader inom bygg- och anläggning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
C4 Shopping Projektering AB
Org.nr: 556857-6572
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.