Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Kiruna

All-Sten i Kiruna AB
Org.nr: 556638-8814
Bolaget skall bedriva försäljning av sten och stenprodukter, entreprenadverksamhet inom stensättning, byggnadsarbeten, verkstadsarbeten innefattande svetsningsarbeten och reparationer av last- och grävmaskiner, festivals ...
Arktisk Dykning HB/Arctic Dive Trading Company
Org.nr: 916596-0692
Dykeri och bärgning samt försäljning av material för sportdykning.
B.J:s Borr o Grävservice AB
Org.nr: 556409-4562
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten inom gräv- och schaktbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Baggos Bygg i Kiruna AB
Org.nr: 556738-7393
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsarbeten, markarbeten, uthyrning av personal, installation och försäljning av energiprodukter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Måleritjänst i Kiruna AB
Org.nr: 556829-5306
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg och måleri och därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsbyrån Roland Isaksson AB
Org.nr: 556561-9102
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Demolition Tech Sweden AB
Org.nr: 559010-3502
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva håltagningar inom industri, brandtätningar av byggnader och lokaler, försäljning av industriprodukter inom bygg- och gruvindustri, konsultationer samt mekaniska arbeten, g ...
East Bound Tradehouse AB
Org.nr: 556971-6722
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg och industri, samt personal- och maskinuthyrning inom samma bransch och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva export och import av varor inom bygg och industri ...
Emmoths Maskin Entreprenad Kiruna AB
Org.nr: 556753-5769
Bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn med lastmaskiner och grävmaskiner samt uthyrning av maskiner och därmed förenlig verksamhet.
ER-Bygg Entreprenad i Kiruna AB
Org.nr: 556639-1792
Bolaget skall bedriva byggentreprenader samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
ER-Fastighetsförvaltning i Kiruna AB
Org.nr: 556254-8197
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- entreprenader samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Erigotec AB
Org.nr: 556877-9630
Föremålet för bolagets verksamhet är projekt-, projekterings-, bygg- och driftsättningsledning. Kompetensutveckling inom projekt och underhåll. Turistverksamhet såsom skotersafari, jakt- och fiskeguidning samt uthyrning ...
Extreme Locations AB
Org.nr: 556803-1859
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tjänster inom filmproduktion, guidning mot besöks- och turistnäringen samt bedriva entreprenad inom bygg- och gruvindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Fiske & Allservice i Kiruna AB
Org.nr: 556980-2449
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och uthyrning av fiskeutrustning, byggtjänster och försäljning av byggmaterial, uthyrning av fordon, försäljning av friluftsartiklar, guidning av turister, sko ...
FM Golv AB
Org.nr: 556706-1832
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva golvläggning och plattsättning samt därmed förenlig verksamhet.
Fredriksson Mek & Vulk AB
Org.nr: 556879-1833
Bolaget ska bedriva service-, mek- och byggverksamhet samt verka som anläggningskonsult. Bolaget ska bedriva uthyrning, montage och underhåll av utrustning för gruvdrift, processindustri, mark och grundarbeten samt därme ...
Gränsvärde AB
Org.nr: 559002-7339
Handel med värdepapper, fjällguidning, säkerhetsarbete, utbildning samt konsultverksamhet inom besöksnäring, marknadsföring, evenemang, kommunikation samt bygg- och fastighetsskötsel.
JEOAB AB
Org.nr: 556904-3655
Förvalta och exploatera täktverksamhet avseende brytning av mineraler samt framtida exploateringsverksamhet avseende vindkraftsproduktion. Konsulttjänster inom skogs och mark och byggentreprenader. Turism och service. Bo ...
JK'S Kök & Golv AB
Org.nr: 556361-7017
Föremålet med bolagets verksamhet är att bedriva handel med byggvaror, montering och installation inom bygg samt konsulttjänster inom skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
Johanssons Bygg i Kiruna AB
Org.nr: 556772-4363
Bolaget ska bedriva bygg- och maskinentreprenad, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.