Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Johanneshov

2H Plattsättning AB
Org.nr: 556837-8169
Aktiebolagets verksamhet ska vara plattsättning av därtill hörande verksamhet.
Accuence KB
Org.nr: 969607-9673
Bygg och entreprenadarbeten däri inbegripet mark- och trädgårdsanläggningar, konsultuppdrag i samband härmed samt därmed förenlig verksamhet.
Adrianos Larm Projektering AB
Org.nr: 556780-0239
Bolaget skall bedriva cadritning, teleregistrering, installera och serva brand-, inbrott-, passersystem, kameraövervakning samt idka härmed förenlig verksamhet.
Agnroberg AB
Org.nr: 556825-1150
Bolaget ska bedriva mentorverksamhet för lärlingar i EL-, bygg- och VVS-företag. Bolaget skall även kunna starta dotterbolag för annan verksamhet.
Ahlskog Åhlin Bygg AB
Org.nr: 556930-2812
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet.
Akrima Bygg AB
Org.nr: 556182-6099
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Akustikbyrån T4P AB
Org.nr: 556683-2480
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom akustik- området samt därmed förenlig verksamhet.
Alantia AB
Org.nr: 556617-8199
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet inkluderande el- och rörinstallationer samt utförande av brygg- och undervattenskonstruktioner innebärande teknisk dykning, undervattensgjutning och svetsning, köpa, driva och säl ...
Andrijana Bygg & Fastighets AB
Org.nr: 556566-2839
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och mark samt bedriva byggentreprenader.
Anmar Bygg & Renovering AB
Org.nr: 559025-5716
Bolaget ska bedriva bygg och renoveringstjänster, transporttjänster, handel med byggmaterial, aktiehandel för egen räkning samt idka förenlig verksamhet.
Anmar Bygg&Renovering HB
Org.nr: 969764-2008
Bygg- och renoveringstjänster.
ANP Bygg & Transport AB
Org.nr: 556830-3613
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, persontransporter och snöröjning. Även eventverksamhet med arrangerade fester och lokaluthyrning till företag och privatpersoner. Verksamheten ska även bedriva lokalvård.
ASFB Service AB
Org.nr: 556813-3705
Bolaget skall bedriva bygg, städning, flytt, trädgårdsarbete och därmed förenlig verksamhet.
Barnängens Bygg AB
Org.nr: 556909-7065
Byggnadssnickeriarbeten.
BBR Bad & Byggrenoveringar AB
Org.nr: 556368-4710
Bolaget skall utföra installations-, byggnads- och reparationsarbeten samt stambyten i badrum och övriga våtutrymmen, äga, förvalta och uppföra fastigheter, bedriva handel med värdepapper och fastigheter. Övriga byggnads ...
Bengt Olsson Mark Miljö Konsult AB
Org.nr: 556809-0541
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och miljöhantering samt därmed förenlig verksamhet.
Björkhagens Byggteknik AB
Org.nr: 559026-6614
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet, projektledning och entreprenad inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.
Bostab Iconum AB
Org.nr: 556858-7611
Bolaget skall bedriva städning, rengöring och försäljning av utrustning och produkter för rengöring samt ekonomisk konsultverksamhet, teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik samt annan därmed förenlig v ...
BR plattsättning & Bygg AB
Org.nr: 559000-7869
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom bygg och plattsättning samt därmed förenlig verksamhet.
Brolins Bygg i Stockholm AB
Org.nr: 556752-3542
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.