Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Huddinge

1st Claes Gräv & Pumpmontage AB
Org.nr: 556821-8498
Bolaget skall bedriva schaktnings och maskinentreprenad samt installation av bergvärme, pumpar för enskilda brunnar, avlopp och dräneringar samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
2:a Hjälpen AB
Org.nr: 556958-4898
Bolaget tillhandahåller helhetslösningar inom området vending (automater samt kyl- och frysutrustning). Uppdragsgivare är t ex ägare, tillverkare, operatörer av dessa. Tjänsterna består i försäljning av automater, betals ...
4 Landskaps HB
Org.nr: 969753-5624
Ritar landskap, trädgård, hus. Anläggning av trädgård Trädgårdsskötsel Import och export av trädgårdsmaterial, växter samt byggmaterial Tillverkning av designföremål Transportlogistik Husbygge Husrenovering Konsult inom ...
55:ans Borr & Bygg AB
Org.nr: 556506-2329
Bolaget skall bedriva bygg, rivning och håltagning samt därmed förenlig verksamhet.
A&M AllService AB
Org.nr: 556970-3050
Företaget ska bedriva all service inom bygg och totalentreprenadbyggandet av alla slags bostäder samt restaurangverksamhet även gatukök, kafeér och korvkiosker.
A-Truck AB
Org.nr: 556698-6518
Föremålet för bolagets verksamhet är markarbeten i entreprenad- branschen samt uthyrning av bygg- och entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
A-Wire AB
Org.nr: 556593-2281
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom systemutveckling samt utveckla därtill hörande produkter och ägande och förvaltning av bolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.
A2 Smidesdesign AB
Org.nr: 556973-0863
Föremålet för bolagets verksamhet är köp och tillverkning av bygg och smidesmaterial, inbrottsskydds konstruktionsanordningar, dörr och lättmetalls fasader, fastighetsskötsel och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
AA Läns Bärgningstjänst AB
Org.nr: 556586-4690
Bolaget skall bedriva bilbärgning, service, bygg- och anläggningsarbeten samt schakttransporter.
AB WAHLIHR
Org.nr: 556988-1005
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster via interims-, bemanning- och rekryteringslösningar och därmed förenlig verksamhet inom fastighetsbranschen.
Account rådgivning Svanlund AB
Org.nr: 556556-0694
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisningsbyråverksamhet, förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.
Adehed Bygg AB
Org.nr: 556124-0945
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt utföra byggnadsoch reparationsarbeten, även idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Adexo Bygg & Allservice AB
Org.nr: 556819-8450
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, design och inredning av hus och trädgårdar, utföra svets och smide samt därmed förenlig verksamhet.
AJ Magnusson & Lyckman Bygg AB
Org.nr: 556783-7363
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sollus
Org.nr: 556210-5758
Bolaget skall utöva rådgivande verksamhet inom byggnadsindustrin samt idka köp och försäljning av fast egendom, ävensom förvaltning av lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktivator AB
Org.nr: 556225-4127
Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet. Köpa, sälja, förmedla och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Alf Björk Byggprojekt AB
Org.nr: 556892-2859
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen samt utveckling och nyproduktion av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
All Bygg i Huddinge AB
Org.nr: 556714-8084
Bolaget skall bedriva mark-, schakt-, anläggnings- och entre- prenadarbeten samt reparationer, ombyggnader och tillbyggnader samt därmed förenlig verksamhet.
ANSAB Byggentreprenad AB
Org.nr: 556783-3412
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet såsom, till- och nybyggnad, inredningssnickerier, golv- och väggbeläggningsarbeten, värme- och sanitetsarbeten, försäljning av bygg- och inredningsmaterial, trädgårdsanläggningsar ...
Appelberg Bygg AB
Org.nr: 556956-0989
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.