Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Grödinge

Alex mät & utsättning AB
Org.nr: 556924-3545
Mättekniska tjänster inom'infrastrukturbyggsektorn Utsättning Inmätning Mängdberäkningar Lantmäteritjänster
Allbygg & Puts i Grödinge AB
Org.nr: 556842-3619
Företaget ska bedriva bygg och mureriarbeten kakel o klinker samt konsultverksamet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Anstrins Entreprenad AB
Org.nr: 556599-6625
Bolaget skall bedriva mark och byggnadsentreprenader och därmed förenlig verksamhet, bolaget skall även bedriva uthyrning och förmedling av maskiner för mark och byggnads entreprenader med förenlig verksamhet.
Betongkungen AB
Org.nr: 556730-8514
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
BRISFAST AB
Org.nr: 556860-4275
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom fastighet, jord- och skogsbruk.
Bygga Bo i Grödinge AB
Org.nr: 556514-0091
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom byggnadsbranschen , samt därmed förenlig verksamhet.
Byggbolaget K. Andersson AB
Org.nr: 556602-5127
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriverksamhet, transporttjänster samt konsulttjänster inom bygg- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Christer Jentzen Butikssupport AB
Org.nr: 556195-2473
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ombyggnation av detaljhandelsbutiker samt handel med aktier och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksmhet.
Elvin Projekt AB
Org.nr: 556865-6309
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning av 'lokalbygginredningflytt samt fastighetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Gard Bygg AB
Org.nr: 556671-9794
Bolaget skall bedriva byggnation och renoveringar, samt därmed förenlig verksamhet.
GRÖDINGE EL & BYGG AB
Org.nr: 556403-4675
Bolaget skall bedriva starkströms- och datainstallation, entreprenadverksamhet inom byggsektorn, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Grödinge Måleri AB
Org.nr: 556828-3385
Bolagets verksamhet är måleri, bygg och därmed förenlig verksamhet.
Grödinge Sten & Bygg AB
Org.nr: 556645-4566
Bolaget skall bedriva isoleringsarbeten inom byggbranschen, sten-, tak- och markarbeten, om-, ny- och tillbyggnadsarbeten, gjuteriarbeten, kakelsättning, transporter inom byggbranschen, installation och försäljning av vä ...
H.C Trädgård AB
Org.nr: 556732-5575
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom trädgårdsskötsel nyanläggning och underhåll av mark och trädgård jämte därmed förenlig verksamhet.
Hageman Entreprenad AB
Org.nr: 559017-5153
Bolaget skall bedriva verksamhet inom berg och stenspräckning, mark och vägunderhåll, maskinentreprenad inom bygg och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Harri Hynynen Ventilation & Bygg AB
Org.nr: 556814-0544
Bolaget ska bedriva ventilationsarbeten.
Hellström & Hedin Konsult AB
Org.nr: 556745-0647
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom bygg- och anläggnings- branschen, konsulttjänster inom vård och omsorg, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Husby Entreprenad AB
Org.nr: 556674-2812
Bolaget skall idka entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggning och markskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Lundberg Byggledning AB
Org.nr: 556879-6758
Bolaget ska utföra mark- och byggentreprenader samt erbjuda konsulttjänster inom hela byggnadssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Kenneths Schakt och Maskinentreprenad AB
Org.nr: 556739-1189
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva åkeri och entrepenadverksamhet inom mark och bygg samt därmed förenlig verksamhet.