Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gislaved

Arne Klang Bygg AB
Org.nr: 556740-8892
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter, bedriva verksamhet inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
AT Line AB
Org.nr: 556679-5968
Bolaget skall bedriva import'export av trävaror. Konsulting angående trä för heminredning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bergs Bygg och Hår AB
Org.nr: 556850-3451
Bolaget ska bedriva byggnads- och frisörverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BWW Bygg och Murservice AB
Org.nr: 556857-5772
Bolaget skall bedriva byggnation av bostäder och andra byggnader samt undervisning och konsultationer inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Plattsättning Roger Nielsen AB
Org.nr: 556607-4315
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Clebo AB
Org.nr: 559002-6539
Bolaget ska bedriva handel med aktier och andra värdepapper, äga och förvalta mindre och medelstora industri- och handelsföretag, äga och förvalta och uthyra maskiner och inventarier, bedriva entreprenadrörelse inom bygg ...
CS Industriteknik AB
Org.nr: 556977-4655
Föremålet för bolagets verksamhet är renovering och rivnings- arbete inom byggbranschen, handel med emballage, hantering och handel av bygg- och metallavfall, transporttjänster och därmed förenlig verksamhet.
GIS system & GBG städ KB
Org.nr: 969765-2635
Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik, kart- och mätningstjänster. Fastighetsrelaterade stödtjänster, flytt- service, lokalvård, skötsel och underhåll av grönytor.
Gislaveds VVS & Energiteknik AB
Org.nr: 556571-0471
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra och installera allt förekommande inom VVS och värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även innefatta handel med entreprenad maskiner.
Jonas Bygg & Plattsättning i Anderstorp AB
Org.nr: 559023-1105
Bolaget ska bedriva entreprenad inom all slags byggnation samt därmed förenlig verksamhet.
Kasten Bygg & Miljöanläggningar AB
Org.nr: 556623-8969
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Larsson Byggkontroll AB
Org.nr: 556979-2624
Konsultverksamhet inom bygg- och fastighet.
Linjeutrustning i Sverige AB
Org.nr: 556690-2531
Bolaget skall utföra uthyrning av utrustning och maskiner samt försäljning av material inom anläggning och infrastruktur.
MacDrive AB
Org.nr: 556818-8121
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva maskinkörning, entreprenad inom skogsindustrin och skogsavverkning samt vara verksam som konsult inom skogsindustrin. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och ...
MMS System AB
Org.nr: 559008-8265
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt kart- och mätningstjänster. Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom fastighetsrelaterade stödtjäns ...
Monte Allservice AB
Org.nr: 556973-6092
Aktiebolaget ska bedriva Städning Golvvård Hushållsnära tjänster Trädgårdsarbete Bemanning Bygg Svets samt därtill förenlig verksamhet.
Pascal Entreprenad AB
Org.nr: 556486-9435
Bolaget skall bedriva åkeri, entreprenadrörelse inom byggnads-, väg- och vattenbranscherna och miljösanering samt därmed förenlig verksamhet.
PNN Ingenjörer AB
Org.nr: 556276-5924
Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Ruuds Betongbearbetning AB
Org.nr: 556869-2387
Bolaget skall bedriva sågning, borrning och övrig bearbetning i betong samt därmed förenlig verksamhet.
Stomentreprenader Norden AB
Org.nr: 556977-1438
Aktiebolaget ska bedriva platsgjutning av betongstommar samt därmed förenlig verksamhet.