Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Bandhagen

M&A Betongtjänster HB
Org.nr: 969744-0411
Betongentreprenad, betonggjutningar, personaluthyrning samt byggverksamhet.
Malmenby Bygg AB
Org.nr: 556773-1756
Bolaget skall förvalta, bygga och reparera fastigheter samt därmed förenlig verksamhet samt köpa och sälja fstigheter.
Mon Entreprenad AB
Org.nr: 559006-4035
Bolaget skall bedriva arbete inom schakt, markarbete, kabeldragning, montage, bygg, renovering, stolparbete, fiberinstallation och håltagning samt därmed förenlig verksamhet.
Morneon Bygg AB
Org.nr: 556334-2491
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper och bedriva byggnadsrörelse och uthyrning av entreprenadmaskiner samt kameral uppdragsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg Support HB
Org.nr: 969761-6382
Bygg logistic, bygg städning, bod städning, kontor städning, betong gjutning, betong formning samt efterlagning.
nilsthomas magnusson bygg & snickeri AB
Org.nr: 556617-8025
Aktiebolaget ska bedriva snickeri och byggnadsarbeten, konstruktion av mäss- och utställningsverksamhet, fastighets- skötsel och städservice. Utbildning, affärsutveckling och marknadsföring inom byggbranschen. Äga och fö ...
NOCONEKO BYGG AB
Org.nr: 556916-1572
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering av våtrum, ombyggnad och renovering av lägenheter och hus och därmed förenlig verksamhet.
Norm Bygg AB
Org.nr: 556794-8889
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, rekrytering och personaluthyrning, utföra lokalvård samt bedriva transport- och åkerirörelse med därmed förenlig verksamhet.
Norrorts Plåtslageri AB
Org.nr: 556444-1771
Bolaget skall bedriva bygg-, plåtslageri- och murningsarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
NP Gruppen AB
Org.nr: 556101-8499
Bolaget skall bedriva bygg- och plåtslageriarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Opal Byggnadsställningar AB
Org.nr: 556742-5086
Bolaget ska bedriva entreprenad gällande uppställning av byggnadsställningar vid underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ormelita Bygg & Project AB
Org.nr: 556661-6644
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, event-, restaurang- och hotellrörelse, bilreparationer och handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet.
P O Service Bygg & Måleri AB
Org.nr: 556161-4206
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och fastighetsbranshen, fastighetsförvaltning, idka handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
PA Fasad & Puts AB
Org.nr: 556935-5430
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggverksamhet, personaluthyrning inom bygg- och städbranschen, handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Paul Måleri & Bygg AB
Org.nr: 559002-6000
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen, lokalvård och trädgårdsservice.
PDH BYGG SERVICE AB
Org.nr: 556839-8852
Bolaget ska bedriva bygg- städ- och flytthjälp, försäljning av kläder och accessoarer, import och export av kläder och accessoarer, och därmed idka förenlig verksamhet.
Pisal Service AB
Org.nr: 556933-4120
Bolaget ska bedriva entreprenad inom bygg, lokalvård, byggstädning, fastighetsservice samt import, export och handel av verktyg, produkter och maskiner inom bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Proffs and Right Team AB
Org.nr: 556987-7524
Bolagets verksamhet skall bestå av bygg och konsultationer inom byggbranschen och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Projektering Entreprenad Renovering i Stockholm AB
Org.nr: 556615-3135
Bolaget skall utföra installations-, byggnads- och reparationsarbeten samt stambyten i badrum och övriga våtutrymmen, äga, förvalta och uppföra fastigheter, bedriva handel med värdepapper och fastigheter. Övriga byggnads ...
Projektteamet Stockholm AB
Org.nr: 559003-9003
Bolaget skall tillhandahålla kvalificerade projektledningstjänster till byggindustrin och därmed förenlig verksamhet.