Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Varberg

4161389 Voca AB
Org.nr: 556897-8273
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
5KV i Sverige AB
Org.nr: 556916-2505
Bolaget skall bedriva bevakningsrörelse, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, parkeringsverksamhet med kontrollfunktion, projektering av parkeringsplatser, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Varbergs Skeppshandel
Org.nr: 556044-5685
Bolaget skall idka handel med skeppsförnödenheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Beckman i Varberg AB
Org.nr: 556445-0236
Bolaget skall driva bilvårdsanläggning samt detaljhandel med bensin, diesel, tillbehör, kioskvaror, livsmedel samt service avseende verkstad, "Gör det själv" hall, tvätt och uthyrning. Vidare skall bolaget driva handel m ...
Coop Varberg EF
Org.nr: 749600-1202
Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i Varberg. Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i samverkan med KF främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste ...
Destination Apelviken AB
Org.nr: 556246-2704
Bolaget skall bedriva campingverksamhet, detaljhandel med livsmedel, cafeteria och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Espevikens Livs AB
Org.nr: 556329-8446
Bolaget skall driva handel med värdepapper och dagligvaror samt även som idka därmed förenlig verksamhet.
Filmbutiken i Varberg AB
Org.nr: 556772-9099
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och uthyrning av video och dvd filmer, samt försäljning av tobak, konfektyr och musik cd skivor samt därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsaktiebolaget Brushanen Ost
Org.nr: 556052-5635
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Håsten i Varberg AB
Org.nr: 556854-0750
Aktiebolaget ska bedriva livsmedelshandel och därmed förenlig verksamhet.
Johnssons Bensinservice AB
Org.nr: 556493-6903
Bolaget skall bedriva försäljning av bensin och bensintillbehör, bilservice, äga och förvalta aktier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Komin Cecilia Vennersten AB
Org.nr: 556728-2057
Bolaget ska bedriva musikunderhållning och handel med present och köksartiklar, konfektion och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom finansiell konsultverksamhet.
Magnus Andersson Livsmedel AB
Org.nr: 556084-7344
Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, bageriverksamhet, kött- och livsmedelsförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och annan därmed fören ...
Matboden Rafet & Co AB
Org.nr: 556873-8867
Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel och färdiglagad mat samt därmed förenlig verksamhet.
Mixen i Varberg AB
Org.nr: 556642-8719
Bolaget skall bedriva handel med konfektyr, tidningar och tobak, uthyrning av film samt vara spelombud, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
RADS Förvaltning AB
Org.nr: 556581-1691
Bolaget skall bedriva fastighets- och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Södra Näs Camping HB
Org.nr: 969686-7622
Camping, uthyrning av stugor samt idka därmed förenlig verksamhet. Restaurangverksamhet.
Therese.Larsson AB
Org.nr: 556870-6682
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Träslövsmacken HB
Org.nr: 969680-2751
Handel med livs, tobak, godis, läsk och mackprodukter.
Vicmand AB
Org.nr: 556494-9880
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, bageriverksamhet, kött- och livsmedelsförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med ...