Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vicmand AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, bageriverksamhet, kött- och livsmedelsförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Butiker - Kött
Org.nr: 556494-9880
Företagsform: Aktiebolag