Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Trollhättan

4061316 Station THN AB
Org.nr: 556763-9538
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Börsle Livs AB
Org.nr: 556502-3404
Bolaget skall bedriva livsmedelsdetaljhandel och därmed förenlig verksamhet.
Claes Livs AB
Org.nr: 556682-3661
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Couteau AB
Org.nr: 556312-1564
Aktiebolaget ska bedriva konstruktion och detaljer inom plasttillverkning samt trading inom livsmedelsbranschen.
EFFTE AB
Org.nr: 556400-7960
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom livsmedelsbranschen, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Friggagatans Livsmedel AB
Org.nr: 556591-6144
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
Glädje Grön Palace AB
Org.nr: 556889-3316
Bolaget ska bedriva livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hamnplansmagasinet AB
Org.nr: 556961-6591
Bolaget ska bedriva verksamhet inom handel med livsmedel, fast egendom och värdepapper inom ICA-verksamheten i Sverige.
Hjortmossen Livs AB
Org.nr: 556647-2337
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
J & B Handels AB
Org.nr: 556974-9236
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
JTs Handels AB
Org.nr: 556647-2329
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
KB's Fotvård AB
Org.nr: 556901-6180
Aktiebolaget ska bedriva medicinsk fotvård, och därmed förenlig verksamhet.
Kvartersbutiken Träffen HB
Org.nr: 916896-0434
Servicebutik.
Lilla jourbutiken i Trollhättan AB
Org.nr: 556645-3766
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara bilförsäljning och därmed förenlig verksamhet samt kiosk,jourbutik och därmed förenlig verksamhet.
Odenhusets Livsmedel AB
Org.nr: 556781-1319
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
P & E Thuresson Service AB
Org.nr: 556554-3542
Bolaget skall bedriva bensin- och servicestationsrörelse samt äga och förvalta aktier, värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sevim Gurdal interiör & design AB
Org.nr: 556709-0161
Aktiebolaget skall i butik och från Internetbutik sälja inredningsartiklar, tillverka och sälja handstämplade kort samt därmed förenlig verksamhet.
SKANDAK FACTORY AB
Org.nr: 556969-8672
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kiosk och marknadsförsäljning och tillverkning av konfektyr som t.ex. nötter, brända mandlar, donuts, belgiska våfflor samt chorros och därmed likartad verksamhet.
Stavre Center Livs AB
Org.nr: 556277-5287
Bolaget skall som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandels- rörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
Sylte Sparköp AB
Org.nr: 556136-1048
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.