Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Solna

AB RCG Svensk Fordringshandel
Org.nr: 559002-8170
Aktiebolaget ska bedriva köp, förmedling och försäljning av fordringar, reverser, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Annette Claessons Livs AB
Org.nr: 556869-5075
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Butik 4005206 Vreten T-ban AB
Org.nr: 556650-2547
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Butik 4105316 Solna Västra AB
Org.nr: 556655-3003
Bolaget ska driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cafe Food AZI AB
Org.nr: 559020-9945
Aktiebolaget ska bedriva cafe och salladsbar samt därmed förenlig verksamhet.
Coop Butiker & Stormarknader AB
Org.nr: 556030-5921
Bolaget skall bedriva detalj- och partihandelsverksamhet huvudsakligen i Sverige. Bolaget skall också bedriva för verksamheten ändamålsenlig fastighets- och industriverksamhet, samt med ovanstående förenlig verksamhet.
Coop Göteborg-Skaraborg AB
Org.nr: 556981-3172
Bolaget ska bedriva detalj- och partihandelsverksamhet huvudsakligen inom dagligvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet. Därtill ska bolaget förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Dispensator AB
Org.nr: 556644-9293
Aktiebolaget ska bedriva och förvalta dotterbolag, förvalta företagets kapital, samt bedriva konsultverksamhet. Konsultverksamheten sker inom områdena företags- och verksamhets- utveckling, samt organisationsfrågor. Däru ...
Effcentic AB
Org.nr: 556497-4458
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, tobak och övriga likartade varor, videouthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
FASTIGHETSBOLAGET VIMPELN, SVENSKA BYGGNADS- ARBETAREFÖRBUNDET AVDELNING 1 & CO HB
Org.nr: 916403-9076
FASTIGHETSFÖRVALTNING, UTHYRNING AV STUGOR FÖR FRITIDSÄNDAMÅL, LIVSMEDELSAFFÄR SAMT KURS- OCH KONFERENSVERKSAMHET
Food Market i Huvudsta AB
Org.nr: 556459-1955
Bolaget skall bedriva handel med dagligvaror, tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning och administration, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Frösundahallen AB
Org.nr: 556856-4511
Bolaget ska bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Hemmet Frukt & Livs AB
Org.nr: 556997-9320
Handel med Frukt, Livsmedel o Bageriprodukter, Cafe verksamhet
Johan Holmgren Livs AB
Org.nr: 556569-1861
Bolaget skall som medlem i ICA-Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
JÄRVASTADENS SERVICEKIOSK HB
Org.nr: 969727-7052
Minilivs'kiosk, Sushi, samt leverans av dessa produkter direkt till kunderna.
Karusel AB
Org.nr: 556982-2959
Handel med livsmedel.
Lidl Sverige KB
Org.nr: 969667-6312
Bolaget skall bedriva gross- och detaljhandel med konsumtionsvaror som är tillåtna att omsättas till allmänheten , bland annat inudustrivaror, företrädesvis hushållsapparater, hushållsartiklar, hemelektronik och kläder, ...
M Sjöbergs Livs AB
Org.nr: 556837-0240
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Mat och Hälsa i Stockholm AB
Org.nr: 556790-8925
Bolaget ska bedriva detaljhandel med dagligvaror samt annan därmed förenlig verksamhet.
Matmarknaden i Arenastaden AB
Org.nr: 556975-3865
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.