Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Gävle

A & E Livs AB
Org.nr: 556467-3845
Bolaget skall bedriva livsmedelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
AG Nordisk Gross AB
Org.nr: 556913-3555
Bolaget ska bedriva part-, grossist- och detaljhandel med livsmedel såsom mejeriprodukter, kolonialvaror, frukt och grönt, charkuteri, drycker, husgeråd, pappersvaror, hygienartiklar, kemtekniska produkter, tidningar och ...
Albins Livs AB
Org.nr: 556868-8518
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel i närbutik och därmed förenlig verksamhet.
Bergstugan Livs AB
Org.nr: 556363-7643
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cambi Gävle AB
Org.nr: 556736-6231
Bolaget skall bedriva hydraulservice, försäljning av förbrukningsmaterial avseende hydraulservice, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Christina Westerlund Livsmedel AB
Org.nr: 556307-6032
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel och dagligvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Coop Mitt AB
Org.nr: 556981-3156
Bolaget skall bedriva detalj- och partihandelsverksamhet huvudsakligen inom dagligvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet. Därtill ska bolaget förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Coop Mitt EF
Org.nr: 785000-1517
Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i Gävleborgs län, Dalarnas län och norra Upplands län. Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i sam- verkan med KF främja sina medlemm ...
Fastighetsbolaget Kryfab AB
Org.nr: 556742-7298
Bolaget skall äga, utveckla och förvalta fastigheter.
Fastighetsbolaget Segfab AB
Org.nr: 556742-7397
Bolaget ska äga, utveckla och förvalta fastigheter.
Fastighetsmani i Gävle AB
Org.nr: 556660-4707
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta bolag, ävenledes bedriva företagsledningskonsultativ verksamhet, köp och försäljning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet samt handel med s ...
Fjällbacken Livs AB
Org.nr: 556487-2868
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.
Forani Trading International AB
Org.nr: 556920-9306
Bolaget skall bedriva import & export & handel med livsmedel & färskvaror, frukt & grönt och därmed förenlig verksamhet.
Global Pac Europe AB
Org.nr: 556841-1283
Bolaget ska inom området digitala rörliga media bedriva import, handel, marknadsföring, systemutveckling, IT-drift, utbildning, support, medieproduktion och andra konsulttjänster samt bedriva parti-grossist-detaljhandel ...
GNC Matmarknad AB
Org.nr: 556122-8080
Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
Halvards Livsmedel AB
Org.nr: 556500-8603
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel och dagligvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HJ Brynäs Livs AB
Org.nr: 556668-8510
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
J Dahlqvist Bensin i Gävle AB
Org.nr: 556694-2198
Bolaget skall bedriva bensinstationrörelse med livsmedel och kiosksortiment samt därmed förenlig verksamhet.
JHC management AB
Org.nr: 559020-8426
Bolaget ska utföra ledarskap- och organisationsutveckling, utveckling och försäljning av häst- och skogsrelaterade produkter, bedriva skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Josec Stormarknad AB
Org.nr: 556664-4042
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsörelse med dagligvaror inom iCA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.