Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Örebro

Brand & Risk Consulting i Örebro AB
Org.nr: 556715-6913
Föremål för bolagets verksamhet är tekniska underlag för företagsförsäkring, riskbeskrivning och riskanalyser, projektering av brandskydd utbildning brandkunskap, värdepappers- och fastighetshandel och driva därmed fören ...
iPrevent holding AB
Org.nr: 556895-5487
Bolaget skall erbjuda ett professionellt, enkelt och tryggt brandskydd, både tekniskt och organisatoriskt samt erbjuda förebyggande brand- och säkerhetsarbete till såväl företag som den breda allmänheten och därtill före ...