Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

iPrevent holding AB

"Bolaget skall erbjuda ett professionellt, enkelt och tryggt brandskydd, både tekniskt och organisatoriskt samt erbjuda förebyggande brand- och säkerhetsarbete till såväl företag som den breda allmänheten och därtill förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Konsult
Org.nr: 556895-5487
Företagsform: Aktiebolag