Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Hjärnarp

Roos Safety Utbildning AB
Org.nr: 556864-7076
Bolaget skall äga och förvalta aktier samt bedriva utbildning inom brandskydd, sjukvård och farligt gods samt säkerhets- rådgivning inom ADR'RID och därmed förenlig verksamhet.