Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Roos Safety Utbildning AB

"Bolaget skall äga och förvalta aktier samt bedriva utbildning inom brandskydd, sjukvård och farligt gods samt säkerhets- rådgivning inom ADR'RID och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Gods - Rådgivning
Org.nr: 556864-7076
Företagsform: Aktiebolag