Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Hallstahammar

AT Brandskydd AB
Org.nr: 556422-5380
Bolaget skall sälja, projektera, montera och underhålla brand- skyddsutrustningar för fasta och mobila anläggningar, utföra schaktentreprenader, handel med fast egendom, handel med maskiner inom området schakt- och byggn ...