Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AT Brandskydd AB

"Bolaget skall sälja, projektera, montera och underhålla brand- skyddsutrustningar för fasta och mobila anläggningar, utföra schaktentreprenader, handel med fast egendom, handel med maskiner inom området schakt- och byggnadsentreprenader, handel med fordon såsom bilar och lastbilar, handel med aktier och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bilförsäljare - Brandskydd - Markarbeten
Org.nr: 556422-5380
Företagsform: Aktiebolag