Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Fagersta

Brand och Hälsopromotion Sverige AB
Org.nr: 556806-6749
Bolaget ska bedriva pedagogiskt hälsoarbete, gruppträning, föreläsning och utbildning inom operativ räddningstjänst, förebyggande brandskydd och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.