Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brand och Hälsopromotion Sverige AB

"Bolaget ska bedriva pedagogiskt hälsoarbete, gruppträning, föreläsning och utbildning inom operativ räddningstjänst, förebyggande brandskydd och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Gruppträning
Org.nr: 556806-6749
Företagsform: Aktiebolag