Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokhandel i Stockholm

Akademibokhandeln AB
Org.nr: 556204-5004
Bolaget ska bedriva handel med böcker, papper och kontorsvaror, marknadsföring och serviceverksamhet för bokhandelsföretag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alfeios AB
Org.nr: 556649-4786
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och handel med böcker, förvalta värdepapper, tilhandahålla juridisk rådgivning och grafisk formgivning, bedriva handel med och uthyrning av lös egendom samt bedriva därmed förenlig ...
Alvglans Förlags AB
Org.nr: 556040-0920
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och försäljning av förlagsprodukter samt i övrigt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
Barber & Books Stockholm AB
Org.nr: 556718-9658
Bolaget ska direkt och indirekt bedriva konsultverksamhet inom översättning, författande och företagsutveckling, handel med hygienartiklar, presentartiklar och böcker, barberarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Barnens Bokhandel med Baumgartens Bok & Bild AB
Org.nr: 556395-9823
Bolaget skall bedriva försäljning och klubbverksamhet av böcker och multimedia samt konsultverksamhet inom förlagsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Bilderboken AB
Org.nr: 556252-8769
Bolaget skall bedriva bokhandelsrörelse, försäljning av tavlor, bilder och papper samt därmed förenlig verksamhet.
Bokbål förlag, ek. för.
Org.nr: 769616-4776
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett förlag vilket ederar medlemmarnas och andra författares litterära arbeten. Föreningen ska verka för att i mindre upplagor publi ...
Bokhandeln i Ullared AB
Org.nr: 556941-5366
Bolaget ska bedriva bokhandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bokslukaren Urax AB
Org.nr: 556730-6872
Aktiebolaget ska bedriva bokförlag, bokhandel för barn- och ungdomsböcker, försäljning av leksaker, café samt därmed förenlig verksamhet.
Bysis Bok & Papper AB
Org.nr: 556814-8422
Bolaget ska bedriva bok- och pappershandel, förlags- och konsultverksamhet inom bokbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Campusbutiken Stockholms Universitets Studentkår AB
Org.nr: 556592-2498
Akitebolaget ska driva bokhandelsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bokhandelsverksamheten ska i första hand bestå av försäljning av kurslitteratur eller motsvarande till studenter vid Stockholms universite ...
Circonova EF
Org.nr: 769628-3725
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom genom att bereda dem arbete i föreningen. Syftet med föreningens verksamhet är att genom kultur och pedagogik stärka hälsa. Det görs genom a ...
Comics Heaven AB
Org.nr: 556435-4156
Bolaget skall bedriva import och försäljning av böcker, tidskrifter. Författar och förlagsverksamhet. Idka konsultverksamhet inom bolagets verksamhetsområde samt därmed förenlig verksamhet.
EAT AB
Org.nr: 556821-8373
Föremålet för bolagets verksamhet är översättning, lokalisering, antikvarisk bokhandel och därmed förenlig verksamhet.
Ego förlag i Stockholm AB
Org.nr: 556252-9072
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förlagsverksamhet, inredning och tillverkning av möbler.
Elddonet AB
Org.nr: 556876-1836
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom utgivning och försäljning av böcker och pappersvaror samt handel inom konfektion och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Ferdosi International HB
Org.nr: 916620-7382
Bolaget skall bedriva import, export, produktion och försäljning av internationell litteratur, tidskrifter, utbildningsmaterial. Samt driva förlagsvekrsamhet. Försäljning sker via bokhandel och internet. Dessutoom skall ...
Franzén & Falk Förlag & Forum AB
Org.nr: 556493-9154
Bolaget skall bedriva marknadsföring av kommersiella bolag, förlagsverksamhet, produktion'utgivning av tidningar och böcker, bokhandel, försäljning och arrangemang av resor och kurser samt därmed förenlig verksamhet.
Frälsningsarméns FörlagsAB
Org.nr: 556000-7105
Bolaget skall för samfundet Frälsningsarmén och till befrämjande av dess andliga och filantropiska verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom, driva hotellrörelse, förlagsverksamhet och för samfundet lämpad handels ...
Furniture House Sweden AB
Org.nr: 556791-2109
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom hemdesign, rådgivning inom homestaging, utbildning, försäljning av heminredning såsom möbler och golv, byggnadsverksamhet, försäljning av antikviteter, desi ...