Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Umeå

Affärssidorna Sverige AB
Org.nr: 556713-4118
Bolaget skall bedriva produktion, utveckling och försäljning av produkter inom marknadsföring, innefattande såväl digital som tryckt media såsom internet, tidningar, informationsmaterial. Vidare skall bolaget bedriva där ...
AB NORDREPORTERN
Org.nr: 556419-7761
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, tidningsproduktion, galleriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
ANLITA Veronica & GunBritt AB
Org.nr: 556816-1920
Bolaget ska bedriva försäljning av annonser. Design av annonsblad, hemsidor, trycksaker, illustrationer bilder. Vi kommer även utföra grafisk produktion efter önskemål. Samt att tillhanda hålla alla typer av hemservice f ...
Atrium Förlag HB
Org.nr: 969716-8319
Publikation av trycksaker.
Bokidag i SVERIGE HB
Org.nr: 969631-6398
Försäljning och marknadsföring av reklam och tidskrifter.
Bättre Media i Västerbotten AB
Org.nr: 556922-8538
Bolaget ska driva verksamhet inom media och reklam, förlagsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
City Förlaget i Sverige AB
Org.nr: 556810-7741
Bolaget ska bedriva boktrycknings- och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Coelho Growth AB
Org.nr: 559020-3658
Aktiebolagets verksamhet ska vara att hålla föreläsningar, utbildningar, konsultering inom försäljning, marknadsföring och annan publicering och att skriva böcker och därmed förenlig verksamhet.
Consis förlag & utbildning AB
Org.nr: 556690-6490
Bolaget ska utveckla, producera och sälja förlagsprodukter, utbildning, processledning, organisationskonsultation och dataprogram, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Curomed Utbildning AB
Org.nr: 556306-2578
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kursgivning, kongress- och konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, hundpensionat, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
David Media AB
Org.nr: 556590-9495
Bolaget skall driva mediabolag med inriktning på skivbolag, musikförlag, bokförlag, import och distribution av musikalier, förvaltning av upphovsmannaintäkter inom förlagsverksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljnin ...
Folkbladet Västerbotten AB
Org.nr: 556497-7378
Föremålet för bolagets verksamhet är att utge periodiska skrifter, bedriva grafisk produktion och annan mediaverksamhet samt idka därmed förenlig verksmhet.
Fundo Förlag AB
Org.nr: 556772-6699
Bolaget ska bedriva bok- och musikförlag, försäljning av böcker och fonogram samt därmed förenlig verksamhet.
h:ström - Text & Kultur AB
Org.nr: 556531-0629
Bolaget skall bedriva bokhandel och antikvariat, tryckeri- och förlagsverksamhet samt publicistisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
ilmora AB
Org.nr: 556888-4760
Föremålet för bolagets verksamhet är utformning och utgivning av böcker samt genomförande av andra projekt inom främst konst och konsthantverksområdet och därmed förenlig verksamhet.
InformationsTeknologi, Sävar AB
Org.nr: 556471-5778
Bolaget skall bedriva personalfortbildning, framställning och försäljning av läromedel, CD-ROM och websidor, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Institutet för Klinisk Psykologi i Umeå AB
Org.nr: 556327-2227
Bolaget skall bedriva forskning, utbildning och utvärderingar inom klinisk psykologi och psykiatri, psykoterapeftisk behandling, författarskap och förlagsverksamhet samt övensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jaxon Invest AB
Org.nr: 556876-0689
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper.
Kognitivus HB
Org.nr: 916593-5884
Produktion och förlagsverksamhet inom medicinsk litteratur, data, musik och multimedia. Undervisning och konsultarbete inom dessa samt konsertverksamhet.
Kårmedia Umeå AB
Org.nr: 556819-3758
Bolaget ska bedriva journalistiskt inriktad medieverksamhet främst riktad mot högskolestuderande samt därmed förenlig verksamhet.