Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Solna

Aktiebolaget Vidfamne
Org.nr: 556077-6634
Bolaget skall idka handel med aktier och annan lös egendom företrädesvis värdepapper, bedriva ekonomisk konsult- och rådgivningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet inom fram- förallt området aktiehandel och ...
Altitude Music Publishing HB
Org.nr: 969764-3782
Skyddande av upphovsrätt, registrering av verk-, låttitlar, avtal med kompositörer, försäljning utav verk samt noter, licensering utav verk till reklam, licensering utav verk till skivbolag. Förlagsverksamhet, ljudfästni ...
Amazing Magazines AB
Org.nr: 556646-9333
Bolaget skall producera och utge publikationer samt omfattar även fotobranschen.
Arnberg & Flodin Musik HB
Org.nr: 969628-7565
Musikproduktion och förlagsverksamhet.
Benares AB
Org.nr: 556780-0445
Bolaget ska bedriva uthyrning'förmedling av torgytor och lokaler samt därmed förenliga konsultuppdrag. Bolaget ska ge ut böcker'utbildningsmaterial. Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av marina produkter. B ...
Bisnode Sverige AB
Org.nr: 556436-3421
Bolaget ska direkt eller via ägande i andra bolag bedriva förlagsverksamhet, publicistisk verksamhet, utgivning av såväl tryckt periodisk skrift som digital media med huvudsaklig inriktning mot att tillhandahålla affärs- ...
Bo Madestrand AB
Org.nr: 556844-7337
Föremålet för bolagets verksamhet är redaktörsarbete, textproduktion och rumsuthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Branja AB
Org.nr: 556938-0248
1. Konstruktion, tillverkning och försäljning av faktamaterial, pedagogiskt-, terapeutiskt- och hälsomaterial 2. Import och export gällande data-, reklam-, terapeutiska material, pedagogiska material och hälsovårdsmateri ...
Butikstrender Sverige AB
Org.nr: 556824-5285
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utgivning av tidsskrifter, samt därmed förenlig verksamhet.
Camilla Carlberg AB
Org.nr: 556485-2613
Bolaget skall bedriva utbildning inom pedagogik och förlagsverksamhet avseende föräldrar, förskola och skola samt idka därmed förenlig verksamhet.
Firma CEA, Consulting European Association
Org.nr: 300309-XXXX
Bokförlag, tekniska översättningar.
Dyna Print AB
Org.nr: 556256-2701
Bolaget skall bedriva tryckerirörelse och tidningsutgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Egmont Publishing Subsidiary AB
Org.nr: 556212-9329
Föremålet för bolagets verksamhet är att dels idka produktion och distribution av såväl tidnings- och boktryck som produkter framställda för andra media, dels idka bok-, tidskrift-, musik- och videoförlagsverksamhet, ...
Evoque Media AB
Org.nr: 556894-9985
Bolaget ska bedriva produktion, projektledning och försäljning inom media samt därmed förenlig verksamhet.
Evoque Media Scandinavia AB
Org.nr: 556963-9379
Bolaget ska bedriva produktion, projektledning och försäljning inom media samt därmed förenlig verksamhet.
Forma Publishing Group AB
Org.nr: 556279-4940
Bolaget skall bedriva utgivning av tidningar och tidskrifter, idka förlagsverksamhet, idka redaktionell uppdragsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Förlags AB Järnaffärer
Org.nr: 556512-6975
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, utgivande av tidskrifter och handböcker samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed jämförlig verksamhet.
Förlagsaktiebolaget Processteknik Norden
Org.nr: 556600-0203
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, utgivande av tidskrifter och handböcker inom omårdet processteknik, anordnande av mässor inom området processteknik, äga och förvalta fast egendom och värdehandlingar samt idka dä ...
Förlagsaktiebolaget Verkstadstidningen
Org.nr: 556158-0431
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, utgivande av tidskrifter och handböcker samt äga och förvalta fast egendom och värdehandlingar. Bolaget skall även äga och hyra ut fartyg samt äga och förvalta värdepapper. Ävenso ...
Hakon Media AB
Org.nr: 556923-9519
Bolaget skall bedriva utgivning av tidningar och tidskrifter, idka förlagsverksamhet, idka redaktionell uppdragsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.