Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Lund

A A SCANDINAVIAN TRADE ASSOCIATION HB
Org.nr: 916542-5860
BOKFÖRLAG, HANDEL MED KONFEKTIONSVAROR SAMT KONSULTATIV VERKSAMHET.
A-Z Förlag och Distribution AB
Org.nr: 556169-8696
Bolaget skall bedriva humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning , utrednings- och undervisningsverksamhet, bok- och tidskriftsutgivning samt försäljning och distribution inom områdena konst, musik och litteratur och där ...
Acta Oto-Laryngologica AB
Org.nr: 556524-9637
Bolaget skall verka för utgivningen av tidskriften Acta Oto-Laryngologica jämte därmed förenlig verksamhet.
Adalta AB
Org.nr: 556842-6984
Konsultverksamhet inom organisationsutveckling, försäkrings- och pensionsfrågor och ekonomisk rådgivning, samt förlagsverksamhet.
Aktiebolaget Morfem
Org.nr: 556291-0702
Bolaget skall bedriva läromedels- och bokframställning, bokförlagsverksamhet, översättnings- och konsultverksamhet och båtuthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Propexus
Org.nr: 556242-1213
Bolaget skall driva förlagsverksamhet företrädesvis av konstböcker och skönlitteratur, driva hästavel, förvalta värdepapper samt driva därmed förenlig verksamhet.
Amelyx AB
Org.nr: 559019-8593
Konsultverksamhet: Läkararbete, Filosofisk rådgivning och analys, föredrag inom områdena medicin och filosofi. Produktion och försäljning av böcker: Skönlitteratur, barnlitteratur, facklitteratur. Organisering av kursver ...
Anima Förlag AB
Org.nr: 556301-6152
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet inom ämnesområdet samhällsvetenskaplig facklitteratur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ARCUS FÖRLAG KB
Org.nr: 916775-0232
BOKFÖRLAG OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Belfrage Medical AB
Org.nr: 556793-0945
Bolaget skall framställa litteratur och utbildningsmaterial samt uthyrning av personal inom sjukvård och läkemedelssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Bild & Mediaproduktion i Lund AB
Org.nr: 556621-5090
Bolaget skall bedriva förlags- och fotoverksamhet, handel med aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Bio och Fokus Förlag AB
Org.nr: 556935-5463
Fotografisk produktion. Utgivning av böcker och tidningar. Försäljning av böcker, foto och tidningar.
Bokförlaget Arena AB
Org.nr: 556721-3854
Föremålet för bolagets verksamhet är utgivning av böcker, försäljning av pappersprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Bokförlaget Gustava AB
Org.nr: 556549-6055
Bolagets verksamhet skall vara författarverksamhet, bokförlag, produktion av böcker, konsultationer inom språkanvändning samt ävensom att äga, förvärva fast och lös egendom.
Bokmarknaden på Österlen AB
Org.nr: 556241-7385
Föremålet för bolagets verksamhet är förlagsverksamhet och försäljning av böcker samt framtagande och försäljning av interaktiva multimedia produkter, konsultverksamhet och utbildning inom projekt- och processtyrning och ...
bookLund förlag AB
Org.nr: 556939-8232
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med bokutgivning och förlagsverksamhet.
Cederlund Books HB
Org.nr: 969774-4739
Bokförlag med syfte att verka inom bokindustrin genom att publicera verk och sköta reklam och kontakt med andra förlag.
ConDidact AB
Org.nr: 556802-4722
Bolaget skall producera och ge ut internetbaserade läromedel och därmed förenlig verksamhet.
Crafoord Auktioner i Lund AB
Org.nr: 556489-5364
Bolaget skall bedriva auktionshandel, handel med konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dovetail AB
Org.nr: 556621-1826
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, kursverksamhet, kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning, web- och IT-stöd, managementconsulting, handel med fritidsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.