Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Växjö

34U Consulting AB
Org.nr: 556811-1024
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, telekommunikation och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet.
Adekvat Försäkring i Växjö AB
Org.nr: 556621-1446
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult inom försäkring och risk management, handel med värdepapper och fastigheter, uthyrning av personal, marknadsföringstjänster samt ekonomi- och administrativa tjänster och därme ...
Affärsutveckling Syd AB
Org.nr: 556174-1967
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsult- verksamhet inom ekonomi och redovisning, handel med värdepapper, investeringar i olje- och gasanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Analys & Beslut i Växjö AB
Org.nr: 556885-3898
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och affärsutveckling, äga och förvalta fastigheter, erbjuda fritidsaktiviteter för turister i Småland, handel företrädesvis med fritidsartiklar, hemele ...
Axbrink KBT AB
Org.nr: 559020-0712
Psykoterapeutisk behandling inom KBT Konsultation, handledning och utbildning
AXL Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556535-3421
Bolaget skall bedriva teknisk samt ekonomisk förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, fastighetsutveckling samt redovisning samt handel och förvaltning av värdepapper sa ...
Bengt Arvidsson Konsult AB
Org.nr: 556279-2670
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom ekonomi, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter.
Bokhållare Horns HB
Org.nr: 969686-9545
Konsultuppdrag inom logistik och trädgårdsodling. Bokföring, redovisning, fakturering, löneadministration.
Bokonomen AB
Org.nr: 556654-7427
Aktiebolagets verksamhet ska vara att idka författarverksamhet samt driva konsultverksamhet inom området ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
business advising atl AB
Org.nr: 556690-7662
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultation inom ekonomi, redovisning, skatt och juridik, äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Capricornus AB
Org.nr: 556873-1177
Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Westling AB
Org.nr: 559026-9295
Konsultverksamhet inom skog mot bolag och privatpersoner. Redovisningskonsult riktad till skogsägare lantbrukare Skogsvård.
Client/Server HUB AB
Org.nr: 556268-0800
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva uppdrags- och servicetjänster inom ADB, administration och ekonomifrågor främst inriktad på kameral-uppdragsverksamhet,handel med värdepapper samt idka därmed fören ...
Coldarra AB
Org.nr: 556971-9478
Bolaget skapar forum för förmedling av konsulter och hjälper till med administrationsarbetet samt bedriva bokföring, redovisning och ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Confido Redovisning AB
Org.nr: 556436-4098
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Consilia Redovisning och Revision AB
Org.nr: 556558-6517
Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet och ekonomisk rådgivning, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Crambell AB
Org.nr: 556712-9548
Bolaget ska bedriva rådgivning inom redovisning, skatte och familjerätt. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Ivan Eriksson AB
Org.nr: 556317-1171
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt uthyrning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Jens Mortensen AB
Org.nr: 556764-1047
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.