Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Västerås

AB WinProxy
Org.nr: 556965-2828
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, handel med medicinska kosttillskott, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva tjänster inom ekonomisk redovisning åt an ...
AB Wågemark Revision
Org.nr: 556594-1100
Bolaget skall idka revisions- och redovisningsverksamhet samt äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
AB XAccount Redovisning och Förvaltning
Org.nr: 556874-3172
Bolaget skall utföra konsultativ verksamhet inom ekonomi, förvaltning av egendom, bedriva utbildningar samt event och föreläsningar i Sverige samt utomlands, skapa sociala nätverksgrupper, framställande av digital samt p ...
Admiral Ekonomi AB
Org.nr: 556581-1428
Föremålet för bolagets verksamhet är administration- och redovisningstjänster, ekonomisk konsultation, databehandling och skatteärenden och därmed förenlig verksamhet.
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Org.nr: 556663-2971
Bolaget ska utföra revision, konsultationer inom ekonomi och redovisning, kursverksamhet inom revision och ekonomi, äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Biostabilisator
Org.nr: 556173-2651
Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av tryckta kretsar ävensom därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt redovisning.
Alexandras Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556891-8279
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, ekonomisk rådgivning samt upprättande av årsredovisningar, bokslut och deklarationer och därmed förenlig verkasamhet.
Alphacon AB
Org.nr: 556500-8181
Bolaget skall bedriva - kameral och administrativ uppdragsverksamhet - produktion, import, utställning och försäljning av konst och konsthantverk - import och försäljning av vin - import och försäljning av godis, konfekt ...
Ann-Charlotte Åberg AB
Org.nr: 556437-7579
Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning och konsultation, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AntuM Ekonomi AB
Org.nr: 559024-5634
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Aros Circle AB
Org.nr: 556595-5704
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva teknisk konsult- verksamhet och projektledning inom elektronik, inbyggda system, elkraft och automation. Bolaget bed ...
Aros Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556582-7358
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå, ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Aros Teknik och Maskin AB
Org.nr: 556287-6184
Bolaget ska bedriva montage-, demontage- och servicearbeten inom kommuner, verkstads-, massa'pappers-, sågverks-, process- och kemiskindustri, konsultverksamhet inom redovisning och övriga kontorsadministrativa tjänster, ...
Axsess AB
Org.nr: 556190-1058
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisningskonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
B Rosendahl AB
Org.nr: 556458-8175
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi, skatter och administration, även som idka annan därmed förenlig verksamhet.
Barrsäter & Bjernedal Revision AB
Org.nr: 556298-2719
Bolaget skall bedriva redovisningsrörelse avseende bokföring, revision och datatjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
BBR Ekonomi AB
Org.nr: 556638-9739
Bolaget skall bedriva bilverkstad, handla med biltillbehör, bedriva redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bomator AB
Org.nr: 556662-9779
Föremålet för bolagets verksamhet är dels att erbjuda administrativ rådgivning och bokföringstjänster till mindre och medelstora företag, dels att erbjuda administrativ och teknisk rådgivning till kommuner, samt att idka ...
Bäckby Åkeri AB
Org.nr: 556304-6548
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och bokföringsbyrå samt idka därmed förenlig verksamhet.
CAG Mälardalen AB
Org.nr: 556631-8555
Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.