Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Varberg

Akutekonomen I Varberg AB
Org.nr: 556950-9952
Företaget ska tillhandahålla tjänster inom redovisning och personaladministration.
Alixa Redovisningstjänst AB
Org.nr: 556856-8223
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, bokföring och skatterådgivning jämte därmed förenlig verksamhet.
Avkastningen i Träslövsläge AB
Org.nr: 556418-3555
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bikupan 3 Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556544-8494
Bolaget skall bedriva konsultationer, utbildning och biträde i företagsekonomiska frågor samt handel med värdepapper och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Brokon HB
Org.nr: 916822-3569
Konsultverksamhet inom ekonomi och maskinkonstruktion.
C Bohman Konsult & Design KB
Org.nr: 969740-8806
Löpande bokföring, sköta löner och momsredovisning för små och medelstora bolag och därmed förenlig verksamhet, friskvård och rehabilitering för djur och människor, föreläsningar och kurser inom hundar, hundträning och f ...
C Lindroos Administration AB
Org.nr: 556770-9950
Bolaget ska bedriva administration såsom bokföring, bokslut, löner, betalningar och fakturering samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Camillas Företagsservice AB
Org.nr: 556676-7280
Bolaget ska utföra bokföringstjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Didings Redovisning AB
Org.nr: 556058-1976
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
Din Redovisning i Varberg AB
Org.nr: 556879-0298
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring, löneadministration, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt övriga ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Ekonomi i Varberg AB
Org.nr: 556148-0863
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, bolagsärenden samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst i Varberg AB
Org.nr: 556457-8549
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet, handel med värde- papper, äga och förvalta fastigheter, konsulttjänster i byggnadsverksamhet, bilda och förvalta bostadsrättsföreningar och därmed förenlig verksamhet.
EMÅ Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556460-8817
Bolaget skall bedriva tjänster inom administration, redovisning och ekonomisk förvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
G.Thelander Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556654-6726
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom områdena redovisning, administration och fastighetsförvaltning samt förvalta fast och lös egendom, bedriva handel och förvaltning av värdepapper och idka därmed förenlig ...
Gudruns Kontorstjänst AB
Org.nr: 556955-9114
Bokföring, redovisning, bokslut och deklaration av små och medel stora bolag.
Gureko AB
Org.nr: 556845-8250
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom administration, redovisning, bokföring, deklaration, samt därmed förenlig verksamhet
Handelsjuristen i Göteborg AB
Org.nr: 556413-4475
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomisk och juridisk konsultationsverksamhet samt kapitalförvaltning och handel med värdepapper.
im REDOVISNINGSBYRÅ HB
Org.nr: 969751-8448
Redovisningsbyrå. (Bokföring, bokslut med årsredovisningar samt deklarationer)
Keckus Förvaltning AB
Org.nr: 556617-8439
Bolaget ska idka redovisningsverksamhet, handel med samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, utföra förvaltnings-, service- och konsulttjänster inom byggnadsverksamhet, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, ...
Laruna International AB
Org.nr: 556565-8712
Bolaget skall bedriva tjänste- och utbildningsverksamhet inom ekonomi, administration, organisation och informationsbehandling samt bedriva handel i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.