Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Uppsala

3H Accounting & Consulting AB
Org.nr: 556791-0848
Bolagets verksamhet ska vara att idka ekonomi, konsult och redovisningsverksamhet samt behjälplig vid mindre konferenser eller därmed förenlig verksamhet.
4815162342 Redovisning AB
Org.nr: 556970-2094
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- verksamhet och konsultverksamhet inom områdena ekonomi och affärsutveckling, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
A & T Erixon AB
Org.nr: 556600-7554
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom plan- och byggområdet samt ekonomisk förvaltning av bolagets tillgångar. Bolaget skall vidare utöva verksamhet inom sång- och musikområdet.
A Ekdahl Revision AB
Org.nr: 556562-8178
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning, skatter och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
A. Ask HB
Org.nr: 969764-3626
Hushållsarbete, kroppsvård, ekonomitjänster, jordbruksarbete.
AB Grydén Redovisning
Org.nr: 556827-2941
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Sekretären/ L Lindgren
Org.nr: 556898-6045
Administration och projektledning.
AB Vinza
Org.nr: 556845-8029
Bolaget ska bedriva: Datakonsult med inriktning på programmering. Redovisningskonsult med inriktning på mindre företag. Projektering och konsultation i utveckling av, ur miljöperspektiv, hållbar teknik inom samhällsfunkt ...
AB Wingårdhs Kaffe & Te
Org.nr: 556774-6168
Aktiebolaget ska bedriva handel med kaffe- och teprodukter, och konsultation i anslutning därtill. Bolaget ska även bedriva konsultation och utföra tjänster i redovisning, rapportering, årsredovisningar, bokföring och li ...
abakka AB
Org.nr: 559005-2261
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, företagsorganisation, HR, skatte- och familjejuridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
ABJ Boförvaltning AB
Org.nr: 556821-7359
Bolaget ska bedriva ekonomisk förvaltning, såsom redovisning och rådgivning och därmed förenlig verksamhet. Huvudinriktning mot bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och samfällighetsföreningar.
Agu Consult AB
Org.nr: 556954-5501
Företaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Företagskonsulter i Västernorrland
Org.nr: 556076-9696
Bolaget skall idka ekonomisk redovisning, juridisk verksamhet, fastighetsförvaltning, samt rådgivning, coaching, terapeutisk verksamhet, verksamhetsutveckling och projektering inom grupp- och individutveckling.
Aktiebolaget Granebergs Revision
Org.nr: 556465-7681
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, affärsjuridisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Tofaba
Org.nr: 556060-8605
Bolaget skall bedriva konsult- och operativ verksamhet inom säkerhetskoordinering, konsultverksamhet inom företagsledning samt idka handel med finansiella instrument för bolagets kapitalförvaltning och annan med rörelseg ...
Aktiv Ekonomi i Uppsala AB
Org.nr: 556880-2911
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, handel med värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allt För Kunden Sverige AB
Org.nr: 556987-4083
Bolaget ska arbeta med administration åt företag, bedriva fastighetsskötsel och hushållsnära tjänster, uthyrning av personal, eventverksamhet, handel med fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt därmed fören ...
ALPA El & Fordonsservice AB
Org.nr: 556355-5258
Bolaget ska bedriva bilverkstad, handel med bilar och reservdelar och därmed förenlig verksamhet.
Anabera konsult AB
Org.nr: 556816-3173
Bolagets verksamhet skall vara att utföra städuppdrag och bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Andeco Konsulter AB
Org.nr: 556627-3214
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk rådgivning, projektledning, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.