Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Trelleborg

AB Lundahl & Lundahl
Org.nr: 556709-7612
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fiskeriverksamhet och administrativa uppgifter och därmed förenlig verksamhet.
Additio Redovisning AB
Org.nr: 556534-7126
Bolagets verksamhet ska vara att sälja redovisningstjänster.
Ahveco AB
Org.nr: 556889-8018
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Adekvat
Org.nr: 556218-8747
Bolaget skall driva konsultationsverksamhet inom det ekonomiska området samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bokföringstjänst i Trelleborg AB
Org.nr: 556496-2503
Bolaget skall bedriva bokförings- och redovisningstjänst, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Jönssons Lyft & Transport i Trelleborg AB
Org.nr: 556387-3321
Bolaget skall bedriva åkerirörelse ävensom därmed förenlig verksamhet.
Dykskolan på Kirseberg AB
Org.nr: 556735-2231
Bolaget ska bedriva dykutbildning, försäljning av dyk- och sportutrustning samt resor och med det förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva redovisningsverksamhet: bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer sa ...
Ekonomi & Juridik Consulting Sweden AB
Org.nr: 559002-7826
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomi och juridik genom att erbjuda tjänster och rådgivning inom detta. Bolaget ska bedriva utbildning inom ekonomi och juridik. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och även äga ...
Eremas Holding AB
Org.nr: 556465-1130
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, rådgivning inom ekonomi, marknad och finans, marknadsföring samt reklamframställning och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äv ...
Fairbox
Org.nr: 550907-XXXX
E-handel med presentartiklar.
Finson Lantbruk & Konsult AB
Org.nr: 556863-3795
Bolaget ska utföra uppdrag inom ekonomi, lantbruk och entreprenad. Idka handel med spannmålförnödenheter och därtill förenliga produkter.
Krister Sjöstrand konsult AB
Org.nr: 556944-4440
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning, fastighetsskötsel, försäljning av tjänster inom sport och fritid samt därmed förenlig verksamhet.
Lottas Redovisning i Trelleborg AB
Org.nr: 556996-3043
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet, ekonomisk rådgivning, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
LTG Ekonomi & Finanstjänst AB
Org.nr: 556995-4018
Aktiebolagets verksamhet ska vara - att tillhandahålla ekonomitjänster som administration, bokföring, redovisning och bolagsservice - att tillhandahålla konsulttjänster inom företagsstrategi och affärsutveckling- att äga ...
Lövdala EkoBruk AB
Org.nr: 556872-4164
Bolaget ska bedriva jordbruk, djurhållning, förvaltning, redovisning samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mangtha Development AB
Org.nr: 556763-3713
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva konsultativ verksamhet inom redovisnings och bokföringsbranschen samt inom databranschen, dessutom försäljning av hård- och mjukvara samt övrig kontorsutrustning, samt även ...
RedoService Susanne Trulsson AB
Org.nr: 556547-3583
Bolaget skall bedriva redovisning och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Redovisning Quist KB
Org.nr: 969730-9293
Utföra redovisningstjänst för företag och privatperson.
Revelino Lennart Nilsson AB
Org.nr: 556358-0389
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och revisionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Revelino Revision AB
Org.nr: 556839-4034
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och revisionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.