Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Torslanda

A2 Eklund AB
Org.nr: 556971-9379
Jag och min man har ett familjeföretag. Vi har specificerat oss på att hjälpa andra små firmor med allt från den löpande bokföringen till årsredovisning och bokslut. Min man jobbar med snickeri.
AB Konsult BM Skogh Dave
Org.nr: 556431-2923
Bolagets verksamhet utgörs av redovisning för mindre företag, försäljning av egentillverkat hantverk inom sömnad och design, konst och smycken och reseverksamhet med film och föredrag, samt därmed förenlig verksamhet.
AKR Redovisning AB
Org.nr: 556991-0168
Bolagets verksamhet består av att tillhandahålla administrativa tjänster.
AmEko Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556809-3123
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation och redovisnings- byråverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amhult Redovisning AB
Org.nr: 556685-3296
Bolaget skall sälja redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Böhmfeld & CO Ekonomi AB
Org.nr: 556998-2407
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ekonomi, ledarskap och organisationsutveckling. Bolaget skall också äga och förvalta andelar, främst inom redovisnings- och revisionsbranschen samt investera ...
Cavisa AB
Org.nr: 556971-1988
Bolaget skall tillhandahålla redovisnings- och bokföringstjänster, företagsservice, skatterådgivning och övriga ekonomiska konsultationer samt därmed tillhörande verksamhet.
Christina Jörgensen Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556994-6790
Aktiebolaget ska bedriva bokföringsverksamhet, affärsutveckling, ekonomi- och skattekonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Corulus AB
Org.nr: 556718-6514
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta, förädla och försälja lös och fast egendom samt därmed förenlig konsultverksamhet. Bolaget ska även bedriva värdepappers- och valutahandel samt därmed förenlig ...
CR. Design AB
Org.nr: 556701-2975
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom industriell design samt ska bedriva försäljning av all slags sportvattensportartiklar inklusive båt- och fiskeutrustning.
Din Brf Ekonomi i Torslanda AB
Org.nr: 559020-7873
Tillhandahåller redovisningstjänster främst för äkta bostadsrättsföreningar
Direko Göteborg AB
Org.nr: 556586-5622
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och administration.
Econator HB
Org.nr: 969652-1658
Redovisningkonsultverksamhet, uthyrning av boxar samt uthyrning av ryttare och hästar.
EkonomiAdministration i Göteborg AB
Org.nr: 556490-9470
Bolaget skall bedriva revisions-, redovisningsverksamhet och konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomipoolen Väst AB
Org.nr: 556777-5969
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisningsbrå jämte därmed förenlig verksamhet.
Eriksbergs Holding AB
Org.nr: 556630-2922
Bolaget skall bedriva ekonomisk och byggnadsteknisk konsult- verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Farbauti Invest & Konsult AB
Org.nr: 556897-4967
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och administration. Bolaget ska dessutom bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FilmRutan HB
Org.nr: 969739-3065
Redovisningsbyrå. Frilansande produktionsekonom, produktionsledare, line producer och producent. Film-, video- & TV-produktion.
Hahnes Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556242-4159
Bolaget skall bedriva bokföring åt klienter.
Heijel Revision AB
Org.nr: 556284-4109
Bolaget skall bedriva revision och konsultationer inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.