Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Stenungsund

Anette Fahler Redovisning AB
Org.nr: 556832-6416
Företaget ska driva en redovisningsbyrå.
Ann Rabe Redovisning & Kontorstjänster AB
Org.nr: 559002-9723
Redovisning och kontorstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Bergskanten Förvaltning AB
Org.nr: 556991-1901
Bolaget skall bedriva värdepappershandel samt bedriva konsulterande verksamhet inom redovisning, management, organisation och därmed förenlig verksamhet.
Bjolun AB
Org.nr: 556896-2608
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och handel inom främst området golfprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva redovisningsverksamhet.
Brems Konsult AB
Org.nr: 556649-2566
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet, ekonomisk rådgivning, verka som konsult inom IT och reklam. Utforma reseguider. Fotografering. Äga och förvalta fast egendom. Handel med konst och antikviteter samt därmed fö ...
DoRo Förvaltning AB
Org.nr: 556746-3228
Bolaget ska bedriva fastighets- och värdepappersförvaltning och redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Du & Jag Bokföring AB
Org.nr: 556935-4912
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
E'Max Redovisning AB
Org.nr: 556890-6126
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Bågvinge AB
Org.nr: 556887-1791
Företaget skall bedriva fotografering av klockor, smycken, smink och andra mindre produkter samt hjälpa företag att marknadsföra sina produkter på internet.
H Kjellberg Redovisning AB
Org.nr: 556943-6750
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning samt löpande bokföring samt övriga administrativa kontorstjänster och därmed förenlig verksamhet samt inredning och homestaging av både företagslokal som privatbostad.
Hogia Public Systems AB
Org.nr: 556577-5623
Bolagets verksamhet skall vara'försäljningkonsultingutbildning och kundsupport av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Hogia Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556471-2692
Bolaget ska bedriva 'försäljningkundsupport av programvara för skatt och deklaration, specialprogram för revisorer och redovisningskonsulter samt därmed förenlig verksamhet.
Javette's Magasin AB
Org.nr: 556818-5051
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, värdepapper, bedriva redovisningstjänster, måleri och därmed förenlig verksamhet.
JonAnd Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556840-5111
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
K & M ekonomi AB
Org.nr: 559015-1451
Bolagets verksamhet är konsultation och rådgivning inom ekonomi, med tjänster såsom redovisning, bokslut, löneadministration, ekonomisk analys och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
MH Konsult i Stenungsund AB
Org.nr: 556772-7895
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå samt utbildning inom ekonomi- och skattefrågor. Bolaget ska även äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
MTE Göteborg AB
Org.nr: 556584-9568
Bolaget ska bedriva redovisning och administrativa tjänster inom västra Götaland, äga och förvlta aktier, lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Nordekonomi i Stenungsund AB
Org.nr: 556626-4825
Bolaget skall bedriva kontorstjänster, bokföring för småföretag samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
PE Consult i Stenungsund AB
Org.nr: 556655-9950
Bolaget skall bedriva bokföringsservice, bokslut, deklarationer. Löneadministration. Installation, underhåll och administration av programvara och hårdvara till datorer samt försäljning av programvara och mjukvara till d ...
PJ Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556870-8787
Bolaget skall bedriva redovisning, bokföring, kamerala tjänster samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.