Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Skövde

AG Bokföring AB
Org.nr: 556521-7865
Bolaget skall utföra redovisning, bokslut, deklarationer, datatjänster, ekonomiska konsultationer åt mindre och medelstora företag och därmed förenlig verksamhet.
ALFRIDA Consulting AB
Org.nr: 556908-9435
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
AM Torells Redovisning AB
Org.nr: 559006-1437
Bolaget skall utföra redovisning, bokslut, deklarationer samt ekonomiska konsultationer åt mindre och medelstora företag och därmed förenlig verksamhet.
Andersson Properties Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556646-5489
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva lyft- och transportverksamheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arinell & Sand Redovisning AB
Org.nr: 559022-6725
Aktiebolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom redovisning och beskattning.
Bokföringsbyrån Kontrollremsan AB
Org.nr: 556674-3489
Bolaget skall bedriva tillhandahållande av redovisningstjänster, konsultationer inom ekonomi och beskattning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bokföringscentralen i Skövde AB
Org.nr: 556118-1545
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisningbyrå och därmed förenlig verksamhet.
BSP Consulting AB
Org.nr: 556925-8972
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagande, sport och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BT Redovisning AB
Org.nr: 556823-2358
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, deklarationer och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Börje Lindén AB
Org.nr: 556946-4968
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom redovisning, företagsbeskattning samt företagsekonomiska utredningar samt därmed förenlig verksamhet.
E&T Williamsson AB
Org.nr: 556959-3691
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och skattefrågor för företag samt därmed förenlig verksamhet.
En Tum Fyra AB
Org.nr: 556501-3645
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, utföra redovisnings- tjänster, äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
George Aychouh Handel AB
Org.nr: 556593-9310
Bolaget skall bedriva förvaltning av och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vara verksam inom uthyrning av lokal och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva redovisning o ...
Idomenico AB
Org.nr: 556647-5793
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förvaltning, handel med värdepapper samt konsultverksamhet inom säkerhet, juridik och ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Interaktion Konsult Lars Schelander AB
Org.nr: 556261-6713
Aktiebolaget ska utföra administrativa tjänster, ekonomikonsultationer, äga och förvalta värdepapper och annan därmed jämförlig verksamhet.
IXXI69 Consulting i Skövde AB
Org.nr: 556634-5392
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
LJB Redovisningsbyrå HB
Org.nr: 916569-9068
Redovisningsbyrå
McDonald-Hull International AB
Org.nr: 556095-9883
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom området hel- och halvfabrikat för trä- och metallindustrin samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MO Redovisning i Skövde AB
Org.nr: 556909-2926
Företaget ska bedriva löpande redovisning, bokföring och vara behjälplig med upprättande av bokslut åt småföretag.